Postavení ČR v Evropě

Podívejte se, jak si ČR vede v oblasti dalšího vzdělávání ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. 

Kraje ČR

Přehled indikátorů popisujících různé oblasti dalšího vzdělávání v regionech.

mapa

Analýzy

MPSV: Statistická ročenka trhu práce v ČR 2018

MPSVStatistická ročenka trhu práce v ČR 2017

OECD: “Czech Republic”, in Education at a Glance 2018: OECD Indicators

OECD: Education at a Glance 2018: OECD Indicators

ČSÚ: Vzdělávání zaměstnaných osob - 2015

OECD: “Czech Republic”, in Education at a Glance 2017: OECD Indicators

OECD: Education at a Glance 2017: OECD Indicators

MPSV: Statistická ročenka trhu práce v ČR 2016

ČŠI: Výsledky PISA 2015 - úroveň patnáctiletých žáků ve vybraných gramotnostech

MŠMT: České školství v mezinárodním srovnání 2016 (Education at a Glance 2016, OECD)

MPSV: Statistická ročenka trhu práce v ČR 2015

ČSÚ: Vzdělávání dospělých v ČR v evropském kontextu: Specifické výstupy z šetření AES 2011

Special Eurobarometer 417: "European area of skills and qualifications". 2014

European Commission: Employment and Social Developments in Europe 2013.

CEDEFOP: On the way to 2020: data for vocational education and training policies. 2014

Předpoklady úspěchu v práci a v životě. Výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC. Kolektiv autorů, 2013

HR Monitor: Motivace zaměstnanců a nastavení mzdového systému ve firmách  v ČR. 2013

European Commission: Science, technology and innovation in Europe 2013 edition

CEDEFOP: Developing the adult learning sector: Quality in the Adult Learning Sector. 2013

ČSÚ: Další odborné vzdělávání zaměstnaných osob v roce 2010 (DOV). 2013

Číst více