MŠMT pořádalo mezinárodní setkání k rozvoji VŠ

MŠMT od roku 2018 spolupředsedalo skupině zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a pořádalo akce, jejichž cílem byl vzájemná podpora zemí a předávání zkušeností při rozvoji vysokoškolských systémů. Projekt se zaměřoval na lepší využití nástrojů, které zvyšují transparentnost, prostupnost a kvalitu vysokého školství, zejména na rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávání.

Ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce uspořádalo MŠMT 17. února seminář, na kterém se odborníci z řady zemí a evropských institucí podělili o své zkušenosti s tím, jak zajišťují, že rámce kvalifikací jsou v jejich vysokoškolských systémech řádně a efektivně využívány. Hosty přivítal náměstek pro vysoké školství, vědu a výzkum Pavel Doleček a jako hlavní prezentující vystoupila Eve McMahon z Nového Zélandu, zástupkyně ředitele New Zealand Qualifications Authority.

Velmi oceňuji, že evropské a v řadě případů i neevropské země se schází, předávají si své zkušenosti a otevřeně diskutují o nedostatcích a možnostech zlepšení svého vysokého školství. Nejde přitom o to ukázat, která země je lepší, ale o to společně hledat cestu k vytvoření fungujícího evropského systému, který je přínosný nejen pro studenty, ale i zaměstnavatele a celou společnost. MŠMT získané zkušenosti využilo mimo jiné při přípravě nové strategie vysokého školství, která vejde v platnost od roku 2021“, uvedl náměstek Doleček. 

Dne 18. února proběhlo závěrečné setkání této tzv. peer skupiny, která čítala přes dvacet zemí a evropských organizací. Účastníci se shodli, že spolupráce a sdílení by měly pokračovat i v budoucnu. Česká republika skupinu koordinovala společně s Finskem a Kazachstánem v kooperaci s Německou konferencí rektorů a Evropskou studentskou unií. Projekt byl finančně podpořen programem Erasmus+ Evropské unie. Bližší informace o skupině jsou k dispozici zde.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 20. 2. 2020