Pedagogové se mohou hlásit na Letní vědecký kemp AV ČR

Akademie věd ČR letos opět pořádá Letní vědecký kemp, vzdělávací aktivitu, která je určená aktivním pedagogům přírodních věd, kteří vyučují na základních i středních školách. Formou interaktivních workshopů, v komorním prostředí historické budovy původně staré školy, mají pedagogové možnost naučit se spoustu nových a zábavných pokusů, které mohou ihned aplikovat do své výuky. Letní vědecký kemp je pojat jako škola v přírodě pro dospělé.

Pedagogové se dozví nejen spoustu nových poznatků z biologie, chemie, fyziky či matematiky, ale získají také tipy na zajímavé didaktické pomůcky, interaktivní programy a aktivity, které jim pomohou zpestřit jejich výuku. Součástí kempu jsou vždy také vědecké aktivity v terénu, exkurze po okolí v krásné jihočeské přírodě.

Cílem kurzu je oživit a inovovat výuku chemie, biologie, fyziky a matematiky, posunout vyučovací metody tak, aby učivo bylo podáno atraktivněji a srozumitelněji s důrazem na experiment
a praktičnost. Naší snahou je prostřednictvím pedagogů nadchnout žáky a vzbudit jejich zájem o přírodní vědy.

Letní vědecký kemp je rozdělen do tří kurzů:

10. – 14. 8. 2020 - kemp pro pedagogy I. stupně ZŠ

14. – 18. 8. 2020 - kemp pro pedagogy fyziky a matematiky

18. – 22. 8. 2020 - kemp pro pedagogy chemie a biologie

Kapacita každého kurzu je 12 účastníků. Pedagogové základních a středních škol se mohou registrovat od 11. 6. 2020 prostřednictvím webové stránky projektu Otevřená věda.  http://www.otevrenaveda.cz/cs/kurzy-pro-pedagogy/letni-vedecky-kemp/

Program Letního vědeckého kempu připravili odborníci z Akademie věd ČR, ve spolupráci s pedagogy Univerzity Karlovy a středoškolskými pedagogy.

Více informací o Letním vědeckém kempu a dalších kurzech pro pedagogy najdete na www.otevrenaveda.cz.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 15. 6. 2020