Náměstek Fidrmuc podepsal Memorandum o digitálním vzdělávání

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc dnes spolu se zástupci hlavního města Praha a Czech ICT Alliance  podepsal Memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje digitálního vzdělávání.

Podpisem Memoranda vyjádřily všechny strany zájem o spolupráci při podpoře inovativních projektů v oblasti vzdělávání zaměřených na využití digitálních technologií ve vzdělávání a rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků. Tato spolupráce vychází z realizace "Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020", v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy identifikovalo tři priority: otevřené vzdělávání, rozvoj digitálního vzdělávání a rozvoj informatického myšlení žáků.

„Dynamický rozvoj digitálních technologií přináší výrazné změny do vzdělávání. Výuka se personifikuje, mění se obsah, metody i formy vzdělávání, mění se i role učitele. Spolupráce MŠMT a start-upů za podpory hlavního města Prahy je příležitostí pro rychlou aplikaci novinek z oblasti digitálních technologií do našich škol a předpokladem moderního způsobu výuky,“ uvedl náměstek Jaroslav Fidrmuc.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 28. 8. 2017