ČR, SR a Rakousko sdílí zkušenosti z duálního vzdělávání

Duální vzdělávání je jednou z hlavních společných aktivit v oblasti školství České republiky, Rakouské republiky a Slovenské republiky v roce 2017. S plněním pracovního plánu Slavkovské spolupráce v oblasti vzdělávání dnes seznámil českou vládu náměstek ministra školství Petr Pavlík. Pravidelné schůzi české vlády ještě předcházelo páté společné zasedání české a slovenské vlády na zámku Lednice.

Náměstek ministra školství Petr Pavlík se dopoledne v rámci Česko-slovenského mezivládního zasedání sešel k separátnímu jednání se státní tajemnicí ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR Oľgou Nachtmannovou. Hlavními tématy jejich společného jednání byla například spolupráce v oblasti mládeže, profesní rozvoj učitelů, 50. ročník Mezinárodní chemické olympiády nebo podpora a sdílení zkušeností z duálního vzdělávání, které na Slovensku zavedli teprve nedávno.

Právě duální systém vzdělávání s dopadem na odborné (profesní) vzdělávání je jednou z hlavních společných aktivit Slavkovské spolupráce v roce 2017. Cílem pro tento rok bylo navrhnout možnosti, jak přenést do výuky prvky duálního vzdělávání a další formy spolupráce se zaměstnavateli. Zároveň by se měly využívat zkušenosti českých, rakouských a slovenských firem zapojených do vzdělávání. Klíčové je také přilákat další firmy k zapojení do odborného vzdělávání, aby praktická výuka probíhala přímo v podnicích. Součástí plánu je také rozvíjení odborných dovedností a digitálních kompetencí napříč obory nebo sdílení zkušeností se vzdělávacími programy pro učitele odborných předmětů.

„V oblasti duálního vzdělávání se letos ministerstvo školství zaměří především na modernizaci osnov s ohledem na technický pokrok a požadavky trhu práce. Inovace se dotkne těch oblastí, které už neodpovídají realitě pracovního trhu,“ řekl po jednání vlády náměstek Pavlík. Velká pozornost bude dále věnována motivaci zaměstnavatelů tak, aby se aktivně zapojovali do praktického vyučování, a to včetně zapojování odborníků z praxe do výuky.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 4. 9. 2017