Konference k podpoře začínajících učitelů

Již potřetí se setkají významní tuzemští i zahraniční odborníci z akademické a státní sféry, a především učitelé a ředitelé škol na Mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání. Letošní ročník je věnován začínajícím učitelům, jejich podpoře, vedení, identifikaci jejich potřeb a postavení ve školském systému.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 9.00 hodin v Národní technické knihovně, Praha 6 – Dejvice, Technická 2710/6.
Podrobnější informace, program a odkaz na registraci naleznete v příloze.

Příloha: Leták s programem konference

Zdroj: NIDV, Aktuality, 10. 11. 2017