Konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

Kongresový hotel Jezerka na Seči hostí 20. a 21. listopadu 2017 již 6. ročník konference Digitální technologie ve výuce, který je zaměřený na inovativní metody a formy práce se zapojením digitálních technologií do výuky. Prestižní akci pořádá už tradičně Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

V průběhu dvou dnů účastníci vyslechnou 9 plenárních příspěvků a budou moci, s důrazem na praktické využití a metodické postupy ověřené ve výuce, vybírat ze 42 praktických workshopů. Poprvé v letošním roce představí své zkušenosti i učitelé ze zahraničí, konkrétně z Rakouska a Belgie.

Zajištěno bude tlumočení i svozový autobus z Pardubic. Podrobný program včetně anotací všech příspěvků, workshopů a organizační informace školy obdržely už v první polovině října 2017.

Program konference v PDF

Zdroj: NIDV, Aktuality, 14. 11. 2017