Ministr Štech na semináři Inkluze ve vzdělávání

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech dnes vystoupil na mezinárodním semináři, který se věnuje společnému vzdělávání. Akce s názvem Inclusion in Education se koná v Praze ve dnech 23. až 25. listopadu. K jejím přednostem patřil fakt, že za její organizací stojí Sdružení soukromých škol, jež tématu seriózním způsobem věnuje patřičnou pozornost a dokazuje, že inkluze nezpůsobí odliv schopnějších dětí ze škol kvůli inkluzi, ale naopak, že i školy soukromé s žáky, kteří mají různé vzdělávací potřeby, počítají a chtějí mít co nejvíce informací a zkušeností pro kvalitnější práci s nimi.

Společné neboli inkluzivní vzdělávání je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Jednotlivá vedení ministerstva vypracovala od roku 2009 řadu analýz a podkladů pro novelizaci školského zákona, která nastavila podpůrná opatření a zajistila jejich financování podle skutečných potřeb dětí, žáků a studentů. Analýza společného vzdělávání, kterou jsme zveřejnili nedávno a která shrnula první rok implementace společného vzdělávání po zavedení opatření vyplývajících z novely školského zákona, přinesla první relevantní data odhalující, které děti na podporu dosáhnou, v jaké formě a výši, jaké nejčastější vzdělávací potřeby mají. Analýza také odhaluje a právě to byl cíl, s nimž se data sbírala, hluchá místa, duplicity financování apod. Pomůže tedy v konečném důsledku inkluzi lépe uchopit a koordinovat, “ uvedl na semináři ministr školství Stanislav Štech a pokračoval: „Na základě těchto dat tak může ministerstvo školství připravit další opatření pro zkvalitnění společného vzdělávání v České republice,“ dodal. Ministr dále představil ve své prezentaci „Inclusion in Education – the Czech case“ téma inkluze v historickém kontextu až po současnost, včetně překážek, rizik a pozitivních přínosů jejího ukotvení ve vzdělávacím systému. 

Seminář spolupořádá Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, které je dlouholetým členem mezinárodní organizace ECNAIS (European Council of National Associations of Independent Schools). Tato mezinárodní organizace pořádá každoročně konferenci a seminář pro experty z oblasti školství na aktuální témata. Cílem těchto akcí je sdílet zkušenosti z jednotlivých členských zemí ECNAIS. Na semináři dále zazněly informace o podmínkách a organizaci vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami v jednotlivých evropských zemích, prezentovány byly příklady dobré praxe z Finska, Nizozemska, Řecka, Portugalska, Švédska, Norska a dalších zemí.  Součástí semináře bylo také diskusní setkání k finské kurikulární reformě, kde ve středu 22. listopadu v prostorách MŠMT představilo čtyřicet ředitelů finských soukromých základních a středních škol probíhající kutikulární reformu ve Finsku.

Prezentace ministra školství Stanislava Štecha „Inclusion in Education – the Czech case“:

Stanislav Štech Inclusion in Education the Czech case.ppt, soubor typu ppt, (583,5 kB)

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 23. 11. 2017