Konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků

Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků „Podpora začínajících učitelů“ se dnes uskutečnila v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Konferenci pořádal ve spolupráci s MŠMT Národní institut pro další vzdělávání.

V hlavní části konference vystoupili se svými příspěvky významní čeští i zahraniční odborníci ze škol i akademické sféry.

„Jsem ráda, že tady můžu přivítat hosty jak z České republiky, tak také ze Slovenska, Německa nebo Maďarska,“přivítala účastníky ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitzová„Tato konference má za cíl upozornit na důležitost podpory začínajících učitelů při jejich nástupu do pedagogické praxe a těší mě, že se s námi podělí o své zkušenosti i kolegové ze zahraničí,“ dodala ředitelka Plitzová.

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se odborného setkání zúčastnila ředitelka odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT Klára Bezděková„Ministerstvo školství se snaží dílčími kroky navyšovat zájem absolventů fakult připravujících pedagogické pracovníky o toto povolání, přičemž hledáme možnosti, jak usnadnit absolventům přechod od teoretické přípravy do praxe,“ vysvětlila záměr MŠMT ředitelkaBezděková a pokračovala: „Součástí těchto kroků je také profesní podpora začínajícím učitelům. Z šetření Ministerstva školství vyplývá, že školy podporují začínající učitele formou pomoci ze strany uvádějícího učitele ve více než  osmdesáti procentech. Je tedy zřejmé, jaký důraz je na tuto oblast kladen samotnou praxí,“ dodala Bezděková.

Po příspěvcích a zkušenostech ze zahraničí představil v odpolední části konference v rámci projektu EFFeCT (European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers) v příspěvku Mentoring jako forma profesní podpory začínajícího učitele spolupráci začínajících a uvádějících učitelů lektor Národního institutu dalšího vzdělávání a ředitel ZUŠ Štefánikova v Praze Luboš Lisner: „V rámci projektu jsme paralelně vzdělávali uvádějící i začínající učitele. Ti pak spolu mezi jednotlivými setkáními pracovali ve svých školách na svém profesním rozvoji, přičemž jsme na konci vzdělávacího cyklu obdrželi zajímavou zpětnou vazbu od začínajících učitelů, kteří si na svých uvádějících nejvíce cenili vzájemné důvěry, partnerského přístupu, inspirace osvědčenými postupy a nezraňující zpětné vazby,“ vysvětlil pozitiva profesní podpory začínajících učitelů lektor a ředitel ZUŠ Lisner.

Ke konci konference proběhla k tématu nastavení adaptačního procesu ještě panelová diskuse. Třetí ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků uzavřel sérii konferencí, které v podzimních měsících pořádal ve spolupráci s MŠMT a partnery Národní institut pro další vzdělávání.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 30. 11. 2017