Náměstek Velčovský jednal s komisařem Moedasem k ELI

V Bruselu se dnes uskutečnilo jednání zástupců hostitelských států pilířů výzkumné infrastruktury ELI s komisařem pro výzkum a inovace Carlosem Moedasem. Delegaci ČR na tomto jednání vedl náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT Václav Velčovský. Účelem jednání bylo zrekapitulovat stav implementační fáze výzkumné infrastruktury ELI a příprav ustavení právnické osoby ELI ERIC, která by měla řídit činnosti výzkumné infrastruktury ELI po jejím vstupu do provozní fáze.

Na úvod jednání zástupci hostitelských států pilířů výzkumné infrastruktury ELI shrnuli stav realizace projektu výstavby této infrastruktury nacházející se v ČR, Maďarsku a Rumunsku a budované za využití Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně představili Evropské komisi harmonogram finalizace podkladových dokumentů nezbytných pro ustavení právnické osoby ELI ERIC a vyjádřili rozpočtový závazek svých vlád ve vztahu k financování provozu výzkumné infrastruktury ELI v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Komisař Carlos Moedas během následných debat vyjádřil uspokojení nad společným postupem ČR, Maďarska a Rumunska, ocenil závazky učiněné hostitelskými státy pilířů ELI jak v průběhu její konstrukční, tak blížící se provozní fáze, a přislíbil podporu a spolupráci Evropské komise při rozvoji vědecké diplomacie výzkumné infrastruktury ELI a právnické osoby ELI ERIC.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 1. 12. 2017