Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II

Řídicí orgán OP VVV informuje, že na webových stránkách MŠMT byla zveřejněna aktualizovaná verze textu výzvy č. 02_16_039 – Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II. V aktuálně platné verzi výzvy došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu z 11. 12. 2017 na 29. 12. 2018 do 14:00. Současně byla zveřejněna aktualizovaná verze Přílohy č. 1 – Indikátory, kde byly pro žadatele upřesněny specifikace pro aktivity.

Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-039-inkluzivni-vzdelavani-pro-kpsvl

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 7. 12. 2017