MŠMT sjednotí své databáze, sníží tak administrativní zátěž

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zahájilo realizaci projektu Resortní informační systém MŠMT (RIS), v rámci něhož sjednotí své databáze pod jeden systém. Díky tomu se výrazně sníží administrativní zátěž. Systém umožní sdílení dat včetně školských statistik mezi MŠMT, kraji, školami a dalšími subjekty.

V rámci projektu bude nahrazeno osm stávajících systémů. Informace ze systému se budou automaticky sdílet zejména mezi nově vytvořeným Centrálním informačním systémem ministerstva (CIS) a vybranými systémy ministerstvu podřízených organizací. Na jednom místě budou data ze školského rejstříku, rejstříku vysokých škol a akreditovaných studijních programů, registru docentů a profesorů, sdružených matrik studentů vysokých škol, uznávání vzdělání, uznávání odborných kvalifikací a ze sběru dat statisticko-administrativní povahy. Tato data budou zároveň propojená např. s vybranými údaji systémů České školní inspekce, Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a Národního ústavu pro vzdělávání.

Do RIS/CIS se budou moci prostřednictvím integračních rozhraní připojovat i další subjekty, především krajské úřady a školy a školská zařízení. Vybrané údaje budou rovněž veřejně dostupné, a to i v podobě otevřených dat. V souladu s principy eGovernmentu se tak zefektivní práce státní správy a významně se sníží administrativní zátěž institucí, zejména škol.

Systém uživatelům výrazně usnadní jak předávání, tak získávání potřebných údajů. Při realizaci projektu bude MŠMT spolupracovat se všemi zainteresovanými institucemi. Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního regionálního programu (IROP). Více informací k projektu reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005821 naleznete zde.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 21. 12. 2017