Ministr školství předal jmenovací dekrety novým rektorům

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes předal jmenovací dekrety dvanácti novým rektorům a rektorkám veřejných vysokých škol. Rektory jmenoval 29. ledna 2018 prezident, na jeho žádost dnes ministr předal jmenovací dekrety v pražském Karolinu. Rektoři se funkce ujmou 1. února. Rektorský mandát trvá čtyři roky.

Vysoké školy by měly pod vaším vedením i nadále plnit svůj nezastupitelný význam ve společnosti rozvojem svých základních funkcí. Tedy jako autonomních a nezávislých center  svobodného a kritického myšlení, jejichž poznatky a inovace přinášejí prospěch celé společnosti ve formě nového vědění, produktů či služeb,“ řekl ministr školství rektorům při slavnostním ceremoniálu v Karolinu.

Seznam nově jmenovaných rektorů vysokých škol:

doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor Akademie výtvarných umění v Praze,

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. rektor České zemědělské univerzity v Praze, 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. rektor Českého vysokého učení technického v Praze, 

prof. Mgr. Petr Oslzlý, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně,  

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. rektorka Mendelovy univerzity v Brně,  

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. rektor Technické univerzity v Liberci,  

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy,  

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci,  

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. rektor Univerzity Pardubice,  

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno,

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., rektor Vysokého učení technického v Brně,

prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 30. 1. 2018