Evropská jazyková cena Label 2018

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje další ročník Evropské jazykové ceny Label.

MŠMT upozorňuje na  výzvu  k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání v rámci programu Evropské komise European Language Label.   

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky. 

Pro rok 2018 byly na základě doporučení Evropské komise a odborné poroty Evropské jazykové ceny Label stanoveny tyto priority: 

1. Rozvoj inkluze ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol s cílem zlepšit přístup k rozmanitosti
2. Odstranění jazykových bariér s cílem vytvořit dynamické příhraniční regiony
3. Jazyky v celoživotním vzdělávání
4. Dopad projektů zahraničních mobilit učitelů a žáků na rozvoj cizojazyčných kompetencí

Podrobné informace včetně termínů a přihlášek jsou zveřejněny na webových stránkách programu: http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/.

Další informace také zde: EJCL Výzva 2018 leták

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 15. 2. 2018