Konference ke 100. výročí vzniku ČSR

V prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se dnes uskutečnila celostátní konference ke 100.  výročí vzniku Československa. Konference se zúčastnili převážně učitelé společensko-vědních předmětů a čeští a slovenští historici.

Konferenci zahájila ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitzová„Jsem ráda, že tady můžu přivítat hosty jak z České republiky, tak i ze Slovenska,“ přivítala účastníky, ale také přední české a slovenské historiky, kteří ve svých příspěvcích přiblížili účastníkům konference složitý proces vytváření společného státu Čechů a Slováků za 1. světové války a po jejím ukončení.

K tématu „Idea státu československého a její realizace“ promluvil český historik Jan Hálek, slovenští historici Dušan Kováč a Štefan Porubský se věnovali Slovákům a slovenské otázce při vzniku republiky a také problematice vyučování o ČSR v dějepise v současné základní škole a gymnáziu.

Československým legiím a jejich významu pro vznik státu se v příspěvku věnoval historik Petr Tolar, vznik republiky ve výuce dějepisu okomentoval další přednášející Ivan Bauer.

Konferenci ke 100. výročí ČSR uspořádalo NIDV po úspěšné podzimní konferenci k nadcházejícímu 50. výročí událostí roku 1968 ve spolupráci s MŠMT, Československou obcí legionářskou, Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR.

Součástí konference je i putovní výstava Československé obce legionářské o vzniku samostatného Československa.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 4. 4. 2018