Proměny celoživotního učení v ČR a SR (1918–2018)

Zveme Vás na odbornou konferenci ve dnech 17. až 18. května do Kroměříže.

Současný rychlý vývoj technologií i sociální a ekonomické změny ve společnosti ovlivňují odborné vzdělávání jak v České republice, tak na Slovensku. Jaké jsou perspektivy a směřování odborného vzdělávání v zemích, jež právě před sto lety vytvářely společný stát?

Zveme Vás na setkání zástupců českých i slovenských ministerstev, profesních asociací, škol, zaměstnavatelů a všech, kdo se zajímají o počáteční i další odborné vzdělávání a jejich modernizaci, o duální systém a zkušenosti s ním či o téma získávání kvalifikací a uznávání výsledků předchozího učení.

Seminář k tematice celoživotního učení má v Kroměříži dlouhou tradici. Letošní setkání je jubilejní 25. ročník.

POZVÁNKA A PROGRAM
PŘIHLÁSIT SE

Seminář společně pořádají Národní ústav pro vzdělávání, Štátny inštitút odborného vzdelávaniaOkresní hospodářská komora Kroměříž a město Kroměříž.
 
Záštitu udělili:
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • Zlínský kraj

Zdroj: NÚV, Aktuality, 13. 4. 2018