Novela zákona umožní studentům dokončit studia bez přestupu

Dne 16. srpna 2018 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon, který s účinností od 31. srpna 2018 prodlužuje platnost akreditace studijních programů.

Novela umožní v první řadě bezproblémové dostudování studentů, kteří jsou již v současné době ve studijních programech zapsáni. Možnost dostudování v dosavadních studijních programech je novelou prodloužena do konce roku 2024.

Datum 31. prosince 2024 bylo stanoveno proto, že na základě dřívějších rozhodnutí o akreditaci studijních programů je přibližně 160 dosavadních studijních programů akreditováno až do 31. prosince 2024, tak tedy bude sjednocena doba akreditace studijních programů akreditovaných před účinností novely zákona.

Návrh zákona neprodlužuje lhůtu pro přijímání nových uchazečů, ti budou po uplynutí v současné době platných lhůt přijímáni výhradně do nově akreditovaných studijních programů. Zákon rovněž zajistí plynulý přechod mezi dosavadními a novými studijními programy.

Celý článek zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/novela-zakona-o-vysokych-skolach

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 17. 8. 2018