MŠMT podpoří digitalizaci veřejných vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří digitalizaci veřejných vysokých škol částkou padesát milionů korun. Cílem je zlepšit, zjednodušit a zrychlit elektronickou výměnu informací v rámci studia.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství ve výši 50 milionů korun. Výzva reaguje na celospolečenskou poptávku po digitalizaci administrativních úkonů, tedy i  v sektoru vysokoškolského vzdělávání. Vyhlášená výzva se zaměřuje zejména na oblast administrativních úkonů spojených se studijní agendou, a to i v souvislosti s programem Erasmus+, v rámci kterého mohou studenti vyjíždět na studijní a pracovní pobyty na zahraniční vysoké školy a jiné instituce.

„Ministerstvo si je vědomo celé řady právních předpisů a koncepčních dokumentů, které na veřejné vysoké školy z hlediska digitalizace přímo dopadají, popřípadě jim ji minimálně doporučují. Zároveň se domníváme, že nezávisle na těchto skutečnostech existuje přirozená nezbytnost digitalizovat celou řadu administrativních a komunikační nástrojů. Proto se snažíme zvláštním finančním nástrojem tyto procesy podpořit, iniciovat, případně k nim vysoké školy motivovat. Vzhledem k reálným potřebám se zaměřujeme nejen výhradně na studijní agendu, ale i na související otázky například podoby webových stránek či zřizování digitální brány pro poskytování informací, postupů či asistenčních služeb,“ uvedl k vyhlášení výzvy pověřený náměstek po řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček.

 „Česká konference rektorů uvítala vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu digitalizace činností vysokých škol. Finanční prostředky umožní vysokým školám řešit naléhavé úkoly spojené zejména s požadavky programu Erasmus+ na digitalizaci agend spojených se zahraniční mobilitou studentů. Věřím, že výsledkem bude zjednodušení administrativních procedur na straně studentů i vysokých škol a že to ve výsledku povede ke zvýšení zájmu studentů o výjezdy na zahraniční univerzity,“ uvedl rektor Akademie múzických umění v Praze a místopředseda České konference rektorů pro vnější záležitosti Jan Hančil.

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství ZDE

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 2. 10. 2018