Náměstek Pícl na konferenci k vícejazyčnosti

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl společně s ředitelkou Národního institutu pro další vzdělávání Helenou Plitzovou dnes zahájili sedmý ročník mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti na školách „Jazyky v zrcadle jednoho století“. S příspěvky zde vystoupili zástupci z České i Slovenské republiky, a také z Chorvatska, Kanady, Francie.

Na sedmé mezinárodní konferenci zaměřené na podporu výuky dalších cizích jazyků ve školách v České republice se v prostorách MŠMT sešli zástupci kulturních a vzdělávacích institucí. Ve třech blocích věnovaných přínosu jazyka a jazykovědy k formování státu, tématu cizích jazyků na území Československa a Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky vystoupili například zástupci Pedagogické a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Štátneho pedagogického ústavu v Bratislavě, Shromáždění německých spolků v ČR, Generálního ředitelství pro překlady, Evropské komise nebo pracovníci České školní inspekce, Národního institutu dalšího vzdělávání a MŠMT.

„Jsem rád, že se každý rok u této příležitosti setkáváme, protože výměna odborných názorů je pro nás a naše odborníky z přímo řízených organizací velice důležitá, zvláště v době, kdy probíhají revize rámcových vzdělávacích programů,“ sdělil v úvodu konference náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl a pokračoval: “Letošní ročník konference je navíc intenzivní i z toho důvodu, že se koná v době výročí založení republiky a nabízí ohlédnutí za historií Československa od vícejazyčného státního uskupení první československé republiky k jednojazyčnému státu po rozdělení Československa,“ upozornil na význam konference náměstek Pícl

V dopoledním bloku zazněly příspěvky k současným tendencím v jihoslovanských zemích, k proměnám němčiny jako jazyka vzdělávání a jako jazyka národnostní menšiny v českém a slovenském kontextu, a také ke zkušenosti společného jazyka a vícejazyčnosti. Druhý blok „Cizí jazyky na území Československa“ byl věnován romistice v České republice a jazykové připravenosti romských žáků, anglicizmům v letech 1919 až 1938, Česko-francouzským kulturním a literárním vztahům od konce 19. století po současnost nebo výuce, osvojování a vývoji jazykové a komunikační kompetence v ČR. V odpolední části přednesla svůj příspěvek kromě jiných například Dana Musilová z ČSI nebo Enrica Piccardo působící na kanadské University of Toronto a na Université Grenoble-Alpes ve Francii.

V poslední části konference se uskutečnil kulatý stůl, na kterém vystoupili ještě zástupci Francouzského, Polského a Goethe institutu, Institutu Cervantes, velvyslanectví USA v ČR, dále zástupci Britské rady a Cambridge Assessment English.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 18. 10. 2018