Účast MŠMT na Národním dni výzkumných infrastruktur

Ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT Lukáš Levák se v úterý 6. listopadu zúčastnil Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR. V prostorách Národního superpočítačového centra IT4Innovations na Vysoké škole bánské – Technické univerzitě Ostrava se tak uskutečnila další odborná debata ke stěžejním a aktuálním otázkám tvorby politiky a financování velkých výzkumných infrastruktur ČR.

Ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT Lukáš Levák představil hned v úvodu třetího ročníku Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR záměr financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR v období do roku 2022 tak, jak byl projednán s Radou pro výzkum, vývoj a inovace a jak bude předložen vládě ke schválení.

Uvedený záměr reflektuje výstupy mezinárodní evaluace velkých výzkumných infrastruktur ČR, kterou organizovalo MŠMT v loňském roce. Návrh předpokládá financování 48 velkých výzkumných infrastruktur ČR ze státního rozpočtu i z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Další části programu Národního dne byly věnovány novinkám z Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), zejména aktualizaci Cestovní mapy ESFRI 2018.  V rámci panelových bloků byla dále diskutována role e-infrastruktur v oblasti výzkumně-infrastrukturního prostředí a problematika hodnocení výzkumných infrastruktur na úrovni ČR a na úrovni ESFRI.

Součástí programu Národního dne byla také „poster session“, kde byla prezentována Cestovní mapa velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022, a exkurze do prostor Národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 7. 11. 2018