Náměstek Doleček zahájil fórum CZEDUCON 2018

Koncem minulého týdne zahájil pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček společně s ředitelkou Domu zahraniční spolupráce Danou Petrovou historicky první ročník fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání – CZEDUCON 2018. V pražském Slovanském domě se akce účastnilo přes 350 odborníků na internacionalizaci ve vysokoškolském sektoru z Česka i zahraničí.

První české fórum zaměřené na komplexní internacionalizaci vysokých škol bylo zaměřeno na témata, jako jsou20 let programu Erasmus v ČR, zájem o zahraniční vysokoškolské mobility, měření a hodnocení internacionalizace, uznávání studia ze zahraničí, podpora zahraničních studentů nebo pobyt zahraničních studentů v České republice.

Oblast internacionalizace vzdělávání v Evropě přiblížili také bývalý prezident Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání Markus Laitinen, zástupkyně Evropské komise Francesca Maltauro či ředitel rakouské agentury pro mezinárodní vzdělávání Stefan Zotti.

Zástupci vysokých škol představili konkrétní příklady, jak zvýšit kvalitu služeb pro zahraniční studenty a jak naopak motivovat české studenty k výjezdům do zahraničí.  Na odbornou část programu pak navázala studentská akce CZEDUtalk, kde se mohli návštěvníci informovat o možnostech studia, praxe a dobrovolnictví v zahraničí.
Fórum Czeducon by se měl stát platformou pro každoroční setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol: „Akce tohoto druhu a rozsahu se pro odbornou veřejnost uskutečnila v České republice vůbec poprvé a jsme rádi, že byl o pilotní ročník takový zájem,“ řekla po akci ředitelka DZS Dana Petrova.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 12. 11. 2018