NIDV pořádalo 7. ročník konference k praktickému využití digitálních technologií ve výuce

Už 7. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách uspořádal toto pondělí a úterý v Seči Národní institut pro další vzdělávání. Konference se zúčastnilo téměř dvě stě zájemců včetně zástupců NIDV, MŠMT, vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, ICT koordinátorů, pedagogických pracovníků mateřských, základních i středních škol a dalších odborníků z ČR, Belgie, Itálie i Ruska.

Konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách se věnovala obecným tématům využití digitálních technologií ve školství, téměř čtyřicet praktických workshopů bylo naopak zaměřeno na metodiky a konkrétní využívání těchto technologií přímo ve vyučovací hodině. Lektoři kladli přitom důraz na praktické využití a metodické postupy ověřené ve vyučování, a to napříč jednotlivými vzdělávacími oblastmi a stupni škol.

Co se týče témat konference, konkrétně se jednalo například o autorské právo a tvorbu digitálních učebních materiálů, nové metody interaktivní výuky, využití mobilních technologií ve výuce, vhodné internetové zdroje, využití cloudu ve škole, roli managementu škol a zřizovatelů při zavádění ICT ve škole, dále o poznatky a praktické zkušenosti s nasazením interaktivního softwaru do výuky, gendrový přístup ve využívání ICT nebo robotické stavebnice.

Mezi vedoucími workshopů byli kromě jiných odborníků také vítězové předchozích ročníků soutěže DOMINO, což je soutěžní přehlídka určena pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol působících na českých školách. Cílem soutěže je motivovat a podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních učebních materiálů i zájem o inovaci vyučovacího procesu a rozšíření ICT do většiny předmětů vyučovaných na školách.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 13. 11. 2018