Startuje třetí fáze programu Vzdělávání s podporou fondů EHP

Ve středu 28. listopadu 2018 se v prostorách Masarykovy koleje v pražských Dejvicích uskutečnila zahajovací konference Programu Vzdělávání financovaného Fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP), který podporuje spolupráci mezi Českou republikou, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem v oblasti vzdělávání. Konferenci zahájil náměstek pro řízení sekce evropských programů Václav Velčovský spolu s ředitelkou Domu zahraniční spolupráce Danou Petrovou. Pozvání přijali také velvyslanec Norského království Robert Kvile a velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví Maria-Pia Kothbauer.

Cílem konference bylo představit široké odborné veřejnosti náplň programu i jeho cíle. Akce se zúčastnili také zástupci programových partnerů z donorských zemí a nositelka norského řádu svatého Olafa docentka Marie Juříčková z Masarykovy univerzity.

Program Vzdělávání umožňuje českým školám, neziskovým organizacím a veřejným institucím pracujícím v oblasti vzdělávání navázat intenzivní spolupráci s partnery z Norska, Lichtenštejnska nebo Islandu a vytvářet společné projekty, sdílet zkušenosti a navzájem se inspirovat. Nedílnou součástí jsou i studijní pobyty a krátkodobé stáže, a to jak pro vysokoškolské a středoškolské studenty, tak pro zaměstnance škol na všech úrovní vzdělávání nebo experty pracující v této oblasti. Zaměstnancům tento program umožňuje například účast na školeních nebo stínování a hostování na zahraničních školách. Mezi hlavní priority programu patří výuka k demokracii a aktivnímu občanství, odborné a inkluzivní vzdělávání.

Na program bylo přiděleno 7,6 milionu eur, což je dvojnásobek financí poskytnutých v předchozí fázi. Díky této částce se uskuteční nejméně 250 studentských a 180 zaměstnaneckých studijních pobytů a stáží, bude proškoleno 270 učitelů a odborníků ve vzdělávání. Program dále podpoří nejméně 10 odborných škol k uzavření partnerství na základě ECVET a přinejmenším 30 institucí ve výuce k demokratickým hodnotám a podobným tématům.

Ve středu 21. listopadu 2018 podepsali norský velvyslanec Robert Kvile a Zuzana Matyášová, ředitelka odboru pro Mezinárodní vztahy Ministerstva financí ČR, dohodu o spolupráci, což umožní brzké vyhlášení výzvy pro předkládání projektových žádostí.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 4. 12. 2018