Na MŠMT se konal seminář, jak zlepšit vzdělávání dospělých

Na MŠMT se konal seminář Prohlubování dovedností dospělých zaměřený na vzdělávání osob s nízkou kvalifikací. Zástupci MŠMT, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce, zaměstnavatelů, vzdělavatelů a škol jednali o tom, jak u lidí s nízkou kvalifikací posoudit jejich dovednosti, připravit vzdělávání na míru jejich potřebám a jak u nich nově nabyté znalosti ověřovat.

Účelem semináře je zmapovat stávající možnosti pro zlepšení znalostí dospělých osob s nízkou kvalifikací, propojit jednotlivé aktéry v této oblasti a hledat cesty k zefektivnění stávajících možností,“ uvedla ředitelka odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky MŠMT Klára Bezděková.

Seminář se koná v návaznosti na naplňování Doporučení Rady EU o cestách prohlubování dovedností: nové příležitosti pro dospělé, ke kterému se Česká republika zavázala v roce 2018. MŠMT vede českou delegaci k tomuto tématu a výstupy pak prezentuje EK. ČR by měla identifikovat opatření, která povedou k uvedení doporučení do praxe. Jedná se například o rozvoj kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, využití Národní soustavy kvalifikací. Evropská Unie poskytuje finanční podporu z několika programů, zejména z ESF a programu Erasmus+. Projekty na prohlubování dovedností dospělých se z velké části týkají rozvoje základních gramotností čtení, psaní, jednoduchých výpočtů či digitálních gramotností, které jsou pro uplatnění na trhu práce klíčová.  Nové „prohlubování dovedností“ podpoří zaměstnané, nezaměstnané či ekonomicky neaktivní k novému startu. 

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 26. 2. 2019