MŠMT zahájilo debatu ke Strategii vzdělávací politiky 2030+

Pražská Národní technická knihovna se dnes stala hlavním centrem debat o budoucnosti českého vzdělávacího systému na budoucí desetiletí. Akce se zúčastnily zhruba dvě stovky hlavních aktérek a aktérů vzdělávacího systému České republiky. Byla tak formálně zahájena příprava Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Cílem konference bylo otevření veřejné a odborné debaty o klíčových výzvách a vizích vzdělávání v ČR a nalezení cest k jejich realizaci. Součástí konference byla také část věnovaná revizím rámcových vzdělávacích programů.  

Nová strategie má být hlavní odpovědí na klíčové problémy současného vzdělávacího systému. Bude definovat vizi, priority, cíle a opatření pro oblast vzdělávací politiky v ČR pro období přesahující horizont roku 2030. „Proces přípravy Strategie 2030 bude maximálně otevřený a transparentní s cílem zohlednit podněty a výstupy konzultací s co možná nejširším spektrem aktérů. Jsem rád, že se nám podařilo do jednoho sálu k diskusi přivést co možná nejširší spektrum aktérů vzdělávacího systému v naší republice,“ řekl ministr školství Robert Plaga ve svém úvodním projevu.

Priority a cíle Strategie 2030 podle ministra školství nemohou být formulovány pouze ministerstvem, ale musí vzniknout ve shodě a spolupráci se všemi aktéry. Za tímto účelem byla mj. ustavena tzv. externí expertní skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030, která je složena z nezávislých odborníků s erudicí v oblasti vzdělávání pod vedením prof. Arnošta Veselého z Univerzity Karlovy.Ministerstvo zároveň plánuje sérii veřejných tematických kulatých stolů s cílem sběru podnětů a diskuze nad konkrétními oblastmi a problémy vzdělávacího systému.

Akce také zahájila dlouho očekávanou diskuzi o cílech, obsahu a výstupech vzdělávání i samotném procesu revizí klíčových kurikulárních dokumentů vzdělávacího systému ČR - rámcových vzdělávacích programů (RVP), které budou probíhat v souladu s přípravou Strategie 2030+.

Odborné panely i auditorium zahrnovalo zástupce žáků, studentů, učitelů, ředitelů, rodičů. Zastoupeny byly také zájmové skupiny, profesní organizace, neziskové organizace anebo zástupci  zaměstnavatelů i zaměstnanců. Nechyběli ani zástupci zřizovatelů škol, tedy obce a kraje, ale stejně tak vysokých škol, ostatních ministerstev a úřadů. Přítomna byla také řada poslanců a senátorů.

Záznam z konference lze vidět zde (od 17:58): https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058060228

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 28. 2. 2019