Ministr Plaga vítá rozšíření aktivit Západočeské univerzity

Ministerstvo školství vítá zájem Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) rozvíjet své aktivity v Chebu a podpoří otevření společensky potřebných oborů v chebské pobočce univerzity. Uvedl to ministr školství Robert Plaga přímo na jednání v Chebu, kam jej pozvala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová za účasti rektora Západočeské univerzity v Plzni Miroslava Holečka a děkanů jednotlivých fakult.

Západočeská univerzita má v Chebu velmi dobře vybavenou budovu, kterou v současnosti využívá jen asi stovka studentů Fakulty ekonomické. Budova má přitom kapacitu okolo 600 studentů. Proto už před časem zahájilo vedení kraje jednání se zástupci univerzity, kteří jsou připraveni otevřít v Chebu další obory. Nezbytná je ale podpora ze strany Ministerstva školství ČR. „Dostupnost vysokoškolského vzdělání je jedním z opatření, která pomohou zmírnit odliv mladých lidí z tohoto strukturálně postiženého regionu, proto jsme se dnes bavili o podpoře především studia celospolečensky potřebných oborů. Západočeská univerzita deklarovala ochotu poskytovat vzdělávání v Karlovarském kraji, kde veřejná vysoká škola chybí, a rolí ministerstva školství je pomoci uskutečnit tyto aktivity.  Máme některé systémové nástroje, které bychom pro to mohli využít, a dovedu si představit, že i v rámci programu Restart věnujeme zvýšenou pozornost podpoře zejména přípravy budoucích učitelů či zdravotních sester v strukturálně postižených regionech,“vysvětlil ministr školství Robert Plaga.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová upozornila, že kromě zdravotnických oborů a řešení nedostatku kvalifikovaných učitelů nabízí univerzita z pohledu kraje také zajímavé možnosti v souvislosti s plánovanou investicí BMW na Sokolovsku. Nové obory by se přitom v Chebu mohly otevřít už od školního roku 2020/2021. „Od roku 2020 by Fakulta zdravotnických studií měla otevřít v Chebu obor Fyzioterapeut s kapacitou 25 až 30 studentů a obor Všeobecná sestra v prezenční formě se stejnou kapacitou. V roce 2021 bychom pak byli rádi, kdyby se zrealizovala možnost studia oborů Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Rozšíření kapacity ještě musí schválit Národní akreditační úřad. Chtěla bych moc poděkovat ministrovi školství a vedení univerzity, že udělají maximum pro to, aby se záměr podařil,” řekla hejtmanka.

Západočeská univerzita začne na podzim připravovat strategický plán na dalších pět let. „Současná jednání jsou proto naprosto klíčová pro rozhodnutí o budoucnosti naší chebské pobočky. Víme, že s podporou kraje a města Cheb máme potenciál naplnit potřeby Karlovarského kraje týkající se zvýšení vzdělanosti a společensky prospěšných oborů. Ty pomůže zohlednit například i mezifakultní studijní program, který v Chebu plánuje realizovat Fakulta ekonomická společně s Fakultou zdravotnických studií a Fakultou pedagogickou,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 3. 7. 2019