Kritéria hodnocení škol a školských zařízení 2019/2020

Česká školní inspekce zveřejnila kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude hodnotit školy a školská zařízení ve školním roce 2019/2020. Kritéria vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy a v souladu se zákonem jsou každoročně schvalována ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.  

Kritéria jsou formulována pro potřeby vnějšího hodnocení instituce a vytvářejí logický rámec, který umožňuje hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb na úrovni školy, vzdělávacího programu a vedení pedagogického procesu. Tento rámec umožňuje sledovat dosahování cílů vzdělávání podle školních či akreditovaných vzdělávacích programů a vyhodnotit pokrok škol v čase. Agregované údaje jsou podkladem pro hodnocení efektivity vzdělávací soustavy a jejích částí.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020 najdete ZDE.

Zároveň Česká školní inspekce zveřejnila Plán hlavních úkolů na školní rok 2019/2020, který rovněž schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy, a tento najdete ZDE.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 3. 7. 2019