Učitelé češtiny ze zahraničí se setkali v Praze

V prostorách Domu zahraniční spolupráce (DZS) se uskutečnilo 11. společné setkání učitelů u krajanů a lektorů češtiny v zahraničí. Setkání se zúčastnilo přibližně 80 hostů včetně zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Kromě učitelů a lektorů se dveře otevřely i bohemistům, zahraničním studentům letního kurzu češtiny a krajanům.

Setkání představuje každoroční příležitost k výměně zkušeností a navázání nových kontaktů. Za přítomnosti hostů ze Senátu České republiky, MŠMT, MZV a DZS proběhly nejen panelové diskuze a odborné prezentace věnované tématům spojených s výukou češtiny, ale například také vystoupení zahraničních studentů češtiny. U příležitosti setkání vyšlo nové číslo časopisu Krajiny češtiny věnované významným českým osobnostem v zahraničí.

V aktuálním akademickém roce 2018/2019 je otevřeno 37 lektorátů ve 24 zemích, na čtyřech kontinentech (v Evropě, Asii, Africe, Americe). Celkem působí u krajanských komunit v zahraničí 15 učitelů. Devět z nich působí u krajanů v evropských destinacích, čtyři pracují v Jižní a Severní Americe a další dva působí v Austrálii a na Novém Zélandu.

Více informací o setkání: https://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/

Dům zahraniční spolupráce

DZS v České republice zajišťuje pestrou škálu aktivit v oblasti mezinárodního vzdělávání, které jsou určeny institucím, organizacím, firmám i jednotlivcům. Svou činností výrazně přispívá k rozvoji vzdělávacích aktivit škol, podporuje profesní růst učitelů, vzdělavatelů dospělých a pracovníků s mládeží. Studentům, žákům a mladým lidem nabízí příležitost rozšířit si vzdělání a získat zkušenosti v zahraničí. Po celém světě propaguje možnosti studia na univerzitách v České republice. Vysílá učitele a lektory češtiny do zahraničí, a šíří tak naše kulturní dědictví ve světě. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 31. 7. 2019