Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci OP

Výzva Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Co je cílem výzvy?

 • Zvýšení kvality systému dalšího vzdělávání

 

Jaké jsou cílové skupiny?

 • Instituce trhu práce a jejich zaměstnanci
 • Zaměstnavatelé, agentury práce, sociální partneři,
 • Poskytovatelé vzdělávání
 • Krajské orgány, obce
 • Neziskové organizace
 • Organizace řízené MŠMT

 

Kde a kdy si zažádat?

Žádosti o poskytnutí dotace se podávají MŠMT v termínu od 2. 8. 2019 do 2. 9. 2019.

Kontakt: http://www.msmt.cz/ministerstvo/provoz-podatelny-a-podminky-prijimani-dokumentu

 

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání
 • Provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
 • Tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce
 • Realizace výzkumu základních dovedností dospělých potřebných pro uplatnitelnost na trhu práce
 • Podpora technického a přírodovědného vzdělávání, zejména digitální gramotnosti

 

Jaká je výše finanční podpory?

 • Alokace výzvy: 160 440 000 Kč

Podrobnosti jsou uvedeny v textu výzvy:

Výzva.pdf

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 1. 8. 2019