Do šetření Eurostudent se zapojilo na 35.000 studentů

Do šetření Eurostudent, které se zabývá studiem a životními podmínkami vysokoškoláků, se zapojilo téměř 35.000 studentů. To je o více než 12.000 respondentů víc než v předchozím šetření před třemi lety. Výsledky šetření budou známy na podzim.

Do dotazování se zapojilo 34.855 vysokoškoláků, dotazník úplně dokončilo 19.356 studentů. Celkem se zapojili studenti 24 veřejných a 15 soukromých vysokých škol. Zhruba 60 % respondentů tvořili studenti bakalářských, 26 % navazujících magisterských a 14 % tzv. dlouhých magisterských studijních programů.

Šetření Eurostudent je mezinárodní a probíhá téměř ve všech zemích EU a Evropského hospodářského prostoru. V České republice jej na zadání ministerstva provádí Centrum pro studium vysokého školství. Koná se jednou za tři roky, Česká republika se do projektu zapojila již popáté. V šetření se získávají data například o socioekonomickém zázemí studentské populace a jejich finanční situaci, bydlení, kombinování studia s prací, hodnocení kvality studia, zkušenostech se studiem a prací v zahraničí nebo plánech studentů do budoucna.

Jsem velmi potěšen, že se ministerstvu ve spolupráci s realizátorem šetření a zejména díky spolupráci a péči vysokých škol, které se do šetření zapojily a oslovily své studenty, podařilo zajistit zvýšený počet respondentů. Data, zejména ta kvalitativní, získaná v rámci šetření,  jsou velmi cennou plastickou zpětnou vazbou o podmínkách studia v ČR jak pro ministerstvo, tak i pro samotné vysoké školy. Díky odpovědnému přístupu vysokých škol a jejich studentů-respondentů se zvýšila vypovídací hodnota a kvalita výstupů šetření, které slouží jako cenný vstup pro tvorbu efektivní veřejné vysokoškolské politiky, “ uvedl Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 6. 8. 2019