Vysoké školy zlepšují podmínky pro úspěšné studium

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i samotné vysoké školy v posledních letech přijaly celou řadu opatření pro zlepšení podmínek pro úspěšné studium. Nově zveřejněná data ukazují, že tato snaha má své první výsledky.

Náměstek Pavel Doleček říká: „Finančně podporujeme rozšiřování podpůrných služeb studentům a inovace studijních programů. Sledování vývoje studijní úspěšnosti se stalo jedním z úkolů vysokoškolských rad pro vnitřní hodnocení kvality a ministerstvo tato data zveřejňuje až na úroveň jednotlivých programů. Od roku 2018 se navíc míra úspěšnosti studentů stala i jedním z kritérií pro financování vysokých škol. Jsme rádi, že řada vysokých škol na tyto kroky navázala dalšími opatřeními a aktivně se řešení problému chopila. Je ale potřeba pokračovat dál a důkladně se věnovat mimo jiné modernizaci obsahů a metod vzdělávání, tak aby byly relevantní pro 21. století a studenti v nich viděli smysl.“

Studijní neúspěšnost zejména v bakalářských studijních programech je dlouhodobým problémem českých vysokých škol. Pouze šest z deseti studentů úspěšně získá alespoň bakalářský titul, často navíc až ve druhém nebo třetím studiu, do kterého se zapíší. Výzkumy zároveň ukazují, že z vysokých škol často odchází i velmi nadaní studenti, kteří ale nejsou spokojeni s kvalitou nebo náplní výuky.

Míra neúspěšnosti se v posledních desetiletích dlouhodobě zvyšovala, bez ohledu na to, zda se celkové počty studentů vysokých škol zvyšovaly nebo snižovaly. Nová data za rok 2018 ale ukazují, že se tento trend zastavil a situace se mírně zlepšuje. Přestože celkovou úspěšnost je možno hodnotit pouze s větším časovým odstupem od zápisu, průběžné údaje odhalují zastavení nárůstu v prvních a druhých ročnících studia, kde dlouhodobě končí nejvíce studentů. Zatímco v roce 2003 bylo v prvním a druhém ročníku ukončeno neúspěšně jen 35 % studií, v následujících letech tento podíl rostl, až v roce 2016 poprvé překročil hranici 50 %.  Poté se ale projevil efekt přijatých opatření a neúspěšnost začala opět pomalu klesat – na 49 % v roce 2018.

1

Míra úspěšnosti studií se výrazně liší mezi jednotlivými vysokými školami, a ještě více mezi jejich jednotlivými fakultami a studijními programy. Podrobná data ministerstvo zveřejňuje ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze na adrese https://dropout.pef.czu.cz. Nejnovější údaje jsou shrnuty v krátké publikaci Studijní úspěšnost na českých vysokých školách v roce 2018, která je ke stažení k dispozici zde.

Zdroj: MŠMT, Tiskové zprávy, 16. 8. 2019