Konference British Council

Konference British Council tento týden oslaví značný pokrok ve znalosti i výuce angličtiny v České republice od roku 1989. Jako součást oslav #STOLET Britského velvyslanectví v Praze se konference bude věnovat roli Velké Británie v rozvoji výuky angličtiny v letech 1990 – 2000 ve spolupráci s českými profesionály a představí i současnou praxi výuky.

Denise Waddingham, ředitelka Britské rady v České republice, k tomuto období poznamenala: „Rok 1989 přinesl zásadní změny nejen v politice, ale také ve vzdělávání. Na přeorientování výuky cizího jazyka z ruštiny na angličtinu museli velmi rychle reagovat tisíce učitelů v celé zemi. Velká Británie byla připravena s touto změnou pomoci a prostřednictvím vládních dotací tak mohla Britská rada spolupracovat s ministerstvem školství, aby pomohla reformovat vzdělávání učitelů, spoluvytvářet materiály, zakládat centra vzdělávání a knihovny a pracovat s akademickou sférou v řadě univerzit a institucí.”

Jeden z hlavních řečníků konference, Malcom Griffiths, který zde v tomto bouřlivém období působil, říká: „Učitelé angličtiny v Československu (později České republice a Slovensku) byli často první v prozkoumávání nových obzorů a jejich profese poměrně rychle prošla svou vlastní tzv. sametovou revolucí.“
Konference, která se koná v pátek 4. října pod záštitou Ministra školství Roberta Plagy v Hotelu Grandium v Praze, se zúčastní téměř 200 učitelů z celé země. Představí se zde čeští i zahraniční experti z oboru a odpoledne proběhnou workshopy zaměřené na současná témata týkající se výuky angličtiny. Akci zakončí recepce pro účastníky pořádaná britským velvyslancem, Nickem Archerem, v jeho residenci.

Program #STOLET Britského velvyslanectví
V roce 2019 si Britské velvyslanectví připomíná sto let od svého otevření v Thunovském paláci v Praze. Program #STOLET oslavuje společnou historii britsko-českých vztahů a představuje mnohé oblasti, ve kterých obě země spolupracují. Konference British Council je významnou součástí tohoto programu.

British Council je mezinárodní organizací Spojeného království pro navazování kulturních vztahů a vytváření příležitostí ke vzdělávání. Pracuje s více než 100 zeměmi v oblasti umění a kultury, výuky anglického jazyka, vzdělávání a občanské společnosti. V minulém roce oslovili více než 75 milionů lidí přímo a celkem 758 milionu prostřednictvím online aktivit, vysíláním a publikační činnosti. Pozitivně působí v zemích, se kterými spolupracuje – ovlivňuje životy lidí vytvářením příležitostí, navazováním vztahů a budováním důvěry. British Council byl založen v roce 1934 ve Velké Británii na základě královské charty jako charitativní veřejná organizace. Britská vláda financuje 15% činnosti British Council. British Council usiluje v oblasti angličtiny o rozšiřování možností a zkvalitňování výuky a učení se angličtiny na celém světě. Celosvětově pracuje s více než 900 000 institucemi, vládními a politickými činiteli, učiteli a studenty, 17,7 miliony učiteli a studenty on-line a více než 390 000 studenty ve třídách British Council. Výuka angličtiny v British Council v Praze byla zahájena v roce 1991.

Zdroj: MŠMT, Aktuality, 2. 10. 2019