Postavení ČR v Evropě

Jaká je situace v dalším vzdělávání v České republice ve srovnání s dalšími Evropskými zeměmi? V následující tabulce naleznete rychlý obrázek porovnávající ČR s průměrem EU-15 a EU-27 v klíčových indikátorech dalšího vzdělávání. Pokud vás zajímají i podrobnější a doplňkové informace, přejděte do sekce Indikátory v hlavním menu.

Indikátor

ČREU-15EU-27Jed.Pořadí ČR v  EU-27RokTrendObdobí
ČREU-15EU-27
Podíl dospělé populace s terciárním vzděláním (I.1.1)     [?] 23,0 32,0 30,7 % 23. 2016 2001-2016
Podíl dospělé populace se středním nebo vyšším vzděláním (I.1.2)    [?] 93,4 74,1 76,7 % 2. 2016 soft-rise soft-rise soft-rise  2001-2016
Mzdová diferenciace podle vzdělání (I.2.1) - terciární vůči sekundárnímu    [?] 155 141* 149 index 14. 2010 constant 2006, 2010 a
Míra ekonomické aktivity (I.4.1)    [?] 75,0 73,8 73,0 % 11. 2016  soft-rise soft-rise soft-rise 2001-2016
Míra nezaměstnanosti (I.4.2)    [?] 4,0 9,2 8,6 % 26. 2016 soft-fall soft-fall soft-fall 2001-2016
Inovační kapacita (I.6.1)    [?] 4,73 6,4 5,67 index 17. z 24 2012 soft-fall soft-rise soft-rise 2010-2012
Podíl nákladů na další vzdělávání zaměstnanců na celkových nákladech práce (II.2.1)    [?] 0,42 1,02 0,99*** % 14. 2012 soft-fall soft-rise constant 2004,2008, 2012
Náklady na další vzdělávání v přepočtu na zaměstnanou osobu (II.2.2)    [?] 240 - 517 PPS 18. 2010 slow-rise - slow-rise 1999,2005,2010
Příjmy zaměstnavatelů na další odborné vzdělávání z dotací a společných fondů (II.3.2)    [?] 7,7 - 7,5 % 7. z 19 2010 -

slow-rise

1999,2005,2010
Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (II.3.3)   [?] 0,203 0,494b 0,473***b % HDP 22. 2013 slow-rise constant constant 2003-2013
Podíl osob s neuspokojenou potřebou vzdělávání (III.5.1)    [?] 4,8 - 10,9 % 27. 2011 fast-fall - slow-fall 2007, 2011
Typy bariér v účasti na dalším vzdělávání (III.5.2) - nedostatek nabídky v dostupné vzdálenosti    [?]  3,7 6,5* 6 % 18. z 24 2011 . . . .
Hlavní bariéra v účasti na dalším vzdělávání - nedostatek nabídky v dostupné vzdálenosti (III.5.3)     [?]  1,2 2,2* 1,9*** % 19. z 24 2011 . . . .
Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech (IV.0.1)    [?] 8,8 12,5 10,8 % 13. 2016 constant constant constant 2001-2016
Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech (IV.2.1)    [?] 7,0 9,6 8,3 % 12. 2016 constant constant constant 2004-2016
Počet hodin strávených účastníkem v dalším neformálním vzdělávání (IV.2.2)  [?] 50 63** 65*** hod. 21-22. 2011 constant constant constant 2007, 2011
Podíl vzdělávajících podniků (IV.4.1) [?] 72 - 66 % 10.-11. 2010 constant - slow-rise 1999,2005,2010
Počet hodin strávených na kurzech na 1000 odpracovaných hodin (IV.4.3) [?] 5 - 6 hod. 15.-18. 2010 slow-fall - soft-fall 1999,2005,2010
Podílové zastoupení externích kurzů podnikového vzdělávání (IV.4.4)   [?]  64 - 47*** %  2.-3. 2010 - constant 1999,2005,2010

Pozn.: * ukazatel je vypočítán za EU-17, ** ukazatel je vypočítán za EU-18, *** ukazatel je vypočítán za EU-28  

a - sběr dat byl Eurostatem ukončen (prozatím přerušen)

b - data z roku 2011

Legenda k trendu:

rychlejší růst fast-rise pomalejší růst slow-rise stagnace constant pomalejší pokles slow-fall rychlejší pokles fast-fall