III.5.2 Typy bariér v účasti na dalším vzdělávání

Zdroj dat

AES

Pro mezinárodní srovnání jsou údaje přebírány z webových stránek Eurostatu.

Význam indikátoru

Indikátor navazuje na indikátor III.5.1 a identifikuje typy překážek, které brání v účasti na vzdělávání té skupině lidí, kteří se nevzdělávají, přestože by chtěli, a to buď v kontextu celé dospělé populace (25-64 let), nebo jejích podskupin (starší populace, osob s nižší kvalifikací). Indikátor je co možná nejrealističtějším odrazem bariér – zkoumá totiž překážky jen u těch, kteří měli zájem o vzdělávání, ale z nejrůznějších příčin se jim nepodařilo tento zájem realizovat. Lidé, kteří o vzdělávání nemají zájem a u kterých jsou hlavním důvodem neúčasti jejich negativní postoje (skupina 1 v indikátoru III.5.1) je z indikátoru III.5.2 vyloučena. Je však zároveň třeba vnímat sílu překážek v kontextu indikátoru III.5.1 a toho, jak velká je skupina lidí, kterým tyto překážky opravdu brání v účasti na dalším vzdělávání.

Metodika výpočtu

V roce 2011 byly sledovány následující typy překážek:

 • Chybějící předpoklady
 • Finanční náročnost
 • Nedostatek podpory zaměstnavatele
 • Časový konflikt s pracovními povinnostmi
 • Nedostatek času z důvodu péče o rodinu
 • Žádné vzdělávání v dostupné vzdálenosti
 • Zdraví nebo věk
 • Respondent pro svou práci vzdělávání nepotřeboval
 • Respondent vzdělávání nepotřeboval z osobních důvodů
 • Vhodná vzdělávací aktivita nebyla k dispozici
 • Respondent neměl přístup k počítači či internetu potřebným pro dálkové studium

Respondenti mohli uvést více možností, indikátor uvádí v základní variantě podíl všech, kdo danou možnost zvolili, na populaci ve věku 25-64 let. 

Varianty pro specifické skupiny populace s uvádí podíl všech, kdo danou překážku zvolili, na populaci ve věku 55-64 let a na populaci lidí s nižším vzděláním (ISCED 0-2).