Další vzdělávání osob s nižší kvalifikací

Mezi dosaženým formálním vzděláním a účastí v dalším vzdělávání existuje velmi silná vazba. Další vzdělávání může na jedné straně pomoci ke zvýšení kvalifikace, jíž nebylo dosaženo v počátečním vzdělání. Na druhé straně ale některé formy dalšího vzdělávání mají určité vstupní předpoklady, které lidé s nižším vzděláním nemusejí vždy splňovat. Dosažená úroveň vzdělávání silně ovlivňuje účast na dalším vzdělávání, formy dalšího vzdělávání i pociťované bariéry.

Graf: Účast dospělé populace a lidí s nižším vzděláním na vzdělávání v posledních 4 týdnech (IV.0.1) 2017,%  [i]

V ČR je ve srovnání s průměrem EU jen velmi malé procento lidí, kteří nedosáhnou alespoň středoškolského vzdělání. Se základním a nižším vzděláním tak zůstává pouze 6,2 % české populace, zatímco v EU je to v průměru 22,7 %.

To je samozřejmě pozitivní, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že početná skupina středoškoláků znamená pro osoby, které tohoto vzdělání nedosáhly, výraznou konkurenci na trhu práce. Proto je míra nezaměstnanosti osob se základním a nižším vzděláním ve srovnání se zbytkem populace velmi vysoká a také se tyto osoby velmi málo účastní dalšího vzdělávání, což jejich šance na získání zaměstnání dále snižuje. Rozdíl mezi účastí v dalším vzdělávání nízkokvalifikovaných osob a celé populace je u nás dvakrát větší než v průměru EU. Proto je důležité věnovat této skupině specifickou pozornost v rámci politiky dalšího vzdělávání.

Klíčové indikátory popisující další vzdělávání osob s nižší kvalifikací

Indikátor Populace se základním či nižším vzděláním Relace k celé populaci (celá pop.=100)  Rok 
ČR EU-15 EU-27 Jed. Pořadí ČR v EU-27 ČR EU-15 EU-27 Celá populace (věk)
Míra nezaměstnanosti (I.4.2)    [?] 13,3 15,5 15,2 % 14. 459 187 197 15-64 2017
Typy bariér v účasti na dalším vzdělávání (III.5.2) - zdravotní důvody nebo věk    [?] 19,5 12,6* 13 % 7. z 22 275 150* 153 25-64 2011
Účast dospělé populace na vzdělávání v posledních 4 týdnech (IV.0.1)    [?] 3,1 4,8 4,4 % 17. 32 38 40 25-64 2017
Účast dospělé populace na neformálním vzdělávání v posledních 4 týdnech (IV.2.1) [?] 2,7 3,8 3,5 % 12. 33 39 42 25-64 2017

Pozn.: * ukazatel je vypočítán za EU-17

Doplňkové indikátory popisující další vzdělávání osob s nižší kvalifikací