Financování dalšího vzdělávání

Na financování dalšího vzdělávání se podílejí různé subjekty. Další vzdělávání financují jeho jednotliví účastníci, jejich zaměstnavatelé, stát či jiné veřejné subjekty a různá sdružení či neziskové organizace. Další vzdělávání je zejména v poslední době rovněž výrazně podporováno prostřednictvím dotačních programů včetně Evropského sociálního fondu. Indikátory popisující financování dalšího vzdělávání se sice snaží sledovat širokou škálu forem financování dalšího vzdělávání, ale celkový objem prostředků vydávaných na další vzdělávání není možné za současného stavu informačních zdrojů přesně vyčíslit.

Graf: Náklady na kurzy dalšího vzdělávání v přepočtu na zaměstnanou osobu (II.2.2) - 2010, PPS/zam.osobu/rok  [i]

Výdaje na další vzdělávání, ať už ze strany podniků či ze státního rozpočtu byly v České republice v uplynulých letech podstatně nižší než v ostatních evropských zemích. V posledních několika letech však započala výrazná podpora dalšího vzdělávání ze strukturálních fondů EU.

Klíčové indikátory popisující financování dalšího vzdělávání

Indikátor ČR EU-15 EU-27 Jed.
Pořadí ČR
v EU-27
Rok Trend
ČR EU-15 EU-27 Období
Podíl nákladů na další vzdělávání zaměstnanců na celkových nákladech práce (II.2.1)    [?] 0,42 1,02 0,99* % 15. 2012 soft-fall soft-fall constant 2004,2008,2012
Náklady na další vzdělávání v přepočtu na zaměstnanou osobu (II.2.2)    [?] 240 - 517 PPS 18. 2010 - 1999,2005,2010
Příjmy zaměstnavatelů na další odborné vzdělávání z dotací a společných fondů (II.3.2)    [?] 7,7 - 7,5 % 7. z 19 2010 - 1999,2005,2010
Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (II.3.3)    [?] 0,203 0,494b 0,473*b % HDP 22. 2013 slow-rise constant constant 2003-2013

Pozn.: * ukazatel je vypočítán za EU-28

b - data z roku 2011

Legenda k trendu:

rychlejší růst fast-rise pomalejší růst slow-rise stagnace constant pomalejší pokles slow-fall rychlejší pokles fast-fall

Doplňkové indikátory popisující financování dalšího vzdělávání