Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) a Structure of Earnings Survey

Zpět

Realizátor Trexima pro MPSV
Periodicita ČR – mzdová sféra čtvrtletně, platová pololetně (od roku 2011 čtvrtletně), mezinárodně 4 roky
Cílová populace Ekonomické subjekty s 10 a více zaměstnanci, od roku 2011 i pod 10 zaměstnanců
Rozsah vzorku Mzdová sféra: Subjekty s 250 a více zaměstnanci plošně, subjekty s 10 až 249 zaměstnanci výběrově, Platová sféra plošně; celkem pokrývá 3 700 tis. zaměstnanců
Regionální pokrytí Národní a mezinárodní (Eurostat)

Popis

Význam pro monitoring dalšího vzdělávání:

Jedná se o systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v ČR formou statistického šetření. Sledovanými ukazateli výdělkové úrovně jsou hodinový výdělek a hrubá měsíční mzda (plat). Specifikem šetření na rozdíl od jiných informací o mzdách je, že přináší informace o mzdách jednotlivých zaměstnanců podle různých kritérii, např. podle profesí a vzdělání.

Šetření je pod názvem Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku zařazeno do programu statistických zjišťování, vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Český statistický úřad provádí na výsledcích další úpravy – např. dopočty výsledků pro celou ekonomiku a spojování výsledků za mzdovou a platovou sféru. V letech 1998 - 2003 bylo jako jediný zdroj informací využíváno čtvrtletní šetření Informační systém o průměrném výdělku MPSV (ISPV). Od roku 2004 slouží ISPV přímo pouze pro zjišťování údajů o subjektech „mzdové sféry". Zdrojem dat platového statistického šetření ISPV pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je provozován Ministerstvem financí. Informační systém o platech pokrývá celou nepodnikatelskou sféru a do ISPV předává údaje jako plošné šetření. Databáze údajů ISPV a ISP jsou scelené do jedné, která slouží pro výpočet výsledků za celou národní ekonomiku. Je však nutné vzít v úvahu, že ISPV – na rozdíl od ISP – standardně nezahrnuje data za jednotky s méně než deseti zaměstnanci (od roku 2011 již obsahuje i menší subjekty).

Šetření metodicky vychází a je obsahově harmonizováno se strukturálním šetřením EU „Structure of Earnings Survey", jednou za 4 roky vstupují údaje do tohoto šetření.

 Dotazník
Dotazník ke stažení ZDE
Další informace