IMD World Competitiveness Yearbook

Zpět

Realizátor IMD
Periodicita Roční
Regionální pokrytí Mezinárodní – 58 zemí

Popis

Význam pro monitoring dalšího vzdělávání:

Cílem každoročně vydávané ročenky konkurenceschopnosti IMD je vyhodnocovat, jak země a podniky řídí své kompetence za účelem dosahování prosperity. Ročenka obsahuje 327 indikátorů rozdělených do 4 oblastí (ekonomická výkonnost, vládní efektivita, podniková efektivita, infrastruktura). Část indikátorů je založena na tvrdých datech, další část na názorech expertů. Jejich součástí je i indikátor zaměřený na inovační kapacitu.

Další informace