Labour cost survey (Úplné náklady práce)

Zpět

Realizátor ČSÚ/Eurostat
Periodicita Roční, mezinárodně 4 roky.
Cílová populace Ekonomické subjekty podnikatelské sféry zapsané do obchodního rejstříku, od r. 2009 jsou zahrnuty i údaje za fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců, a ekonomické subjekty nepodnikatelské sféry, včetně rezortu Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
Rozsah vzorku U jednotek s 1 až 249 zaměstnanci bylo šetření výběrové a u jednotek s 250 a více zaměstnanci bylo šetření plošné.
Regionální pokrytí mezinárodní

Popis

Význam pro monitoring dalšího vzdělávání:

Výkaz ÚNP 4-01 (d,f) „Výkaz o úplných nákladech práce" (ROČNÍ PERIODICITA) obsahuje ve variantách d a f (pro všechny podnikatelské subjekty s 1-9 zaměstnanci a 250+ zaměstnanci a pro vybrané s 10-249 zaměstnanci a pro vybrané fyzické osoby s 10 a více zaměstnanci) informace o struktuře úplných nákladů práce, z nichž je možné identifikovat samostatnou položku:

  • Náklady na školení zaměstnanců pro povolání.

Ty zahrnují náklady na odborná školení zaměstnanců, tj. náklady na odborné výcvikové služby a zařízení, výdaje na účast v kurzech, poplatky za mimopodnikové instruktory, výdaje za vyučovací pomůcky a nástroje používané při školení, částky vyplacené zařízením provádějícím odborná školení apod. Případné přijaté dotace od úřadů práce, např. na rekvalifikaci zaměstnanců nebo částky přijaté od zaměstnanců podle vnitřních předpisů, se odečítají.

Kromě toho výkaz obsahuje další informace o počtech zaměstnanců a odpracovaných hodin a dalších nákladech práce, které umožňují vztáhnout objemy prostředků vynaložených na školení zaměstnanců k dalším ukazatelům.

Územní třídění je provedeno podle kraje (úroveň NUTS3, klasifikace CZ-NUTS), v němž je sídlo vykazujícího subjektu (tzv. podniková metoda). V praxi to znamená, že i když má ekonomický subjekt nižší organizační složky (závody, provozovny apod.) dislokovány v jiném kraji, je celý zařazen do kraje, v němž sídlí jeho ústředí. Toto hledisko je třeba vzít v úvahu při interpretaci a analýze územně tříděných údajů.

Šetření úplných nákladů práce se koná v ČR každoročně, jednou za 4 roky vstupují jeho údaje do celoevropského šetření Labour Cost Survey. Mezinárodní srovnání je omezeno na subjekty s 10 a více zaměstnanci a zahrnuje jen podniky v odvětvích NACE Rev 2 B až S mimo O.

 Dotazník
Dotazník ke stažení ZDE
Další informace