III.2.2 Srovnání struktury nabídky profesních kurzů a struktury volných pracovních míst

Zdroj dat

Databáze nabídky (EduCity a EU-Dat) + Informační systém služeb zaměstnanosti

Zdrojem dat pro výpočet indikátoru je databáze nabídky DV inzerovaná na serverech EDUCity a EU-DAT, které umožňují publikaci indikátoru v krajském členění. Zdrojem pro informaci o volných pracovních místech je databáze MPSV.

Význam indikátoru

Tento indikátor pomáhá porovnat vývoj nabídkové strany dalšího vzdělávání s jeho poptávkovou stranou reprezentovanou volnými pracovními místy. Indikátor vyjadřuje, zda nabídka DV reaguje na strukturu volných pracovních míst, a vztahuje se k profesně specifickým kurzům, které je možné přiřadit jednotlivým profesím.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako počet vzdělávacích kurzů vhodných pro danou profesi vztažený k počtu volných pracovních míst v této profesi evidovaných úřady práce.

Do indikátoru jsou započteny pouze profesně specifické kurzy, které umožňují přiřazení ke konkrétní profesi. Toto přiřazování proběhlo na základě specifické metodiky kombinující kategorizace používané na portálech a systému klíčových slov. Jeden inzerát může být vhodný i pro více různých profesí.

Indikátor nezahrnuje nabídku kurzů šitých na míru jednotlivým podnikům, obsahuje pouze veřejně inzerovanou nabídku.