III.2.d1 Počty nabízených kurzů podle obsahového zaměření

Zdroj dat

Databáze nabídky (EduCity a EU-Dat)

Zdrojem dat pro výpočet indikátoru je databáze nabídky DV inzerovaná na serverech EDUCity a EU-DAT, které umožňují publikaci indikátoru v krajském členění jednou ročně.

Význam indikátoru

Indikátor je doplňkem k indikátoru III.2.1 a představuje další pohled na nabídku dalšího neformálního vzdělávání podle zaměření kurzů. Na rozdíl od indikátoru III.2.1 informuje o struktuře kurzů dle obsahu, nikoli však o kapacitě míst v kurzech.

Metodika výpočtu

Znázorňuje absolutní počty kurzů nabízených ve sledovaném referenčním období a jejich obsahovou a regionální strukturu  v %.

Nabídka kurzů je podle svého obsahového zaměření členěna na

  • kurzy jazykové
  • kurzy profesní:
    • všeobecné (IT, měkké dovednosti a ostatní – např. BOZP, řidičské průkazy)
    • odborné – specifické (specifické pro jednotlivé profese – podrobněji viz indikátor III.2.2)
  • kurzy zájmové a nezařazené.

Zkoumané referenční období zahrnuje všechny kurzy, které byly v nabídce v době referenčního data a byly realizovány do následujícího referenčního data. Indikátor nezahrnuje nabídku kurzů šitých na míru jednotlivým podnikům, obsahuje pouze veřejně inzerovanou nabídku.