III.5.3 Hlavní bariéra v účasti na dalším vzdělávání

Zdroj dat

AES

Pro mezinárodní srovnání jsou údaje přebírány z webových stránek Eurostatu. Regionální údaje byly vypočteny z dat šetření AES za jednotlivce pro oblasti NUTS 2 České republiky, tj. nejpodrobnější regionální členění, které toto šetření umožňuje.

Význam indikátoru

Indikátor navazuje na indikátor III.5.1 a identifikuje hlavní překážku, která brání v účasti na vzdělávání, a to buď v kontextu celé dospělé populace (25-64 let), nebo té skupiny lidí, kteří se nevzdělávají, přestože by chtěli (na úrovni ČR NUTS2). Indikátor je co možná nejrealističtějším odrazem bariér – zkoumá totiž překážky také u těch, kteří měli zájem o vzdělávání, ale z nejrůznějších příčin se jim nepodařilo tento zájem realizovat.

Metodika výpočtu

V roce 2011 byly sledovány následující typy překážek:

 • Chybějící předpoklady
 • Finanční náročnost
 • Nedostatek podpory zaměstnavatele
 • Časový konflikt s pracovními povinnostmi
 • Nedostatek času z důvodu péče o rodinu
 • Žádné vzdělávání v dostupné vzdálenosti
 • Zdraví nebo věk
 • Respondent pro svou práci vzdělávání nepotřeboval
 • Respondent vzdělávání nepotřeboval z osobních důvodů
 • Vhodná vzdělávací aktivita nebyla k dispozici
 • Respondent neměl přístup k počítači či internetu potřebným pro dálkové studium

Respondenti mohli uvést jednu možnost, indikátor uvádí v základní variantě podíl všech, kdo danou možnost zvolili, na populaci ve věku 25-64 let.