I.6.1 Inovační kapacita

Zdroj dat

IMD World Competitiveness Report

Indikátor je v hotové podobě přebírán z pravidelně vydávané ročenky IMD World Competitiveness Report. Pro regionální srovnání nejsou žádná srovnatelná data k dispozici.

Význam indikátoru

Inovativnost ekonomiky výrazně souvisí s dalším vzděláváním. Kvalifikovaná pracovní síla ve vysoce odborných profesích, která udržuje krok s nejnovějšími poznatky z oboru, je předpokladem nastartování inovačních aktivit. Zavádění inovací pak zase vyžaduje další vzdělávání i na úrovni řadových pracovníků, kteří musí být zaškolení pro nové produkty, technologie či procesy.

Metodika výpočtu

Indikátor celkového inovačního potenciálu ukazuje hodnotu inovační kapacity země na desetistupňové škále a hodnotí inovační kapacitu firem vytvářet nové produkty, procesy a/nebo služby. Indikátor je výsledkem šetření názorů respondentů, kteří jsou vybíráni s ohledem na strukturu ekonomiky dané země a tvoří je představitelé firem v dané zemi. Respondenti hodnotí inovační kapacitu země na šestistupňové škále, která je následně přepočítávána na desetistupňovou.