II.2.1 Podíl nákladů na další vzdělávání zaměstnanců na celkových nákladech práce

Zdroj dat

LCS (Výkaz ÚNP 4-01)

Indikátor je pro mezinárodní srovnání v plném rozsahu přebírán z webových stránek Eurostatu, pro regionální srovnání je dopočten z údajů publikovaných ČSÚ. Regionálně jsou však podniky zařazeny pod kraj, ve kterém sídlí jeho ústředí.

Význam indikátoru

Podíl nákladů na školení na celkových nákladech práce vypovídá o míře investic podniků do rozvoje lidských zdrojů.

Metodika výpočtu

Indikátor je vypočten jako objem finančních prostředků na další vzdělávání zaměstnanců dělený celkovým objemem nákladů práce v daném roce. Zahrnuje pouze přímé náklady na vzdělávání, nikoli mzdové náklady účastníků. Zahrnuje zejména náklady na odborné výcvikové služby a zařízení, výdaje na účast v kurzech, poplatky za mimopodnikové instruktory, výdaje za vyučovací pomůcky a nástroje používané při školení, částky vyplacené zařízením provádějícím odborná školení apod. Tyto náklady se však týkají nejen kurzů, ale i ostatních forem vzdělávání zaměstnanců, a jsou proto vyšší než přímé náklady zjišťované v rámci CVTS (viz indikátor II.2.d1).