III.5.1 Podíl osob s neuspokojenou potřebou vzdělávání - ČR NUTS2

Zdroj dat

AES

Pro mezinárodní srovnání jsou údaje přebírány z webových stránek Eurostatu. Regionální údaje jsou doplněny dopočtem z dat AES za jednotlivce.  

Význam indikátoru

Indikátor informuje o tom, jaké procento osob v dospělé populaci se vzdělávalo méně, než mělo zájem. Jedná se tedy o míru, v jaké je z různých důvodů neuspokojena poptávka populace po vzdělávání.

Z hlediska neuspokojené potřeby dalšího vzdělávání jsou důležité zejména podíly lidí, kteří se vzdělávají méně, než chtěli. Kritická je potom skupina lidí, kteří se nevzdělávali vůbec i přes svůj zájem, protože ukazuje na podíl lidí, kterým vnější bariéry zcela znemožnily přístup k dalšímu vzdělávání. Zajímavý je nicméně také podíl osob, které se ani neměli zájem vzdělávat. Ten vypovídá o tom, jak populace hodnotí potřebnost dalšího vzdělávání a jaká je míra postojových bariér.

Metodika výpočtu

Indikátor ukazuje podíly populace ve čtyřech skupinách:

  • Lidé, kteří se vzdělávali právě v takové míře, ve které měli zájem
  • Lidé, kteří se vzdělávali, ale méně, než chtěli
  • Lidé, kteří se nevzdělávali a ani o to neměli zájem
  • Lidé, kteří se nevzdělávali, přestože o to měli zájem

Údaje se vztahují k populaci ve věku 25-64 let a k časovému horizontu 12 měsíců před dotazováním.