IV.4.3 Počet hodin strávených na kurzech na 1000 odpracovaných hodin

Zdroj dat

CVTS

Data pro mezinárodní srovnání jsou převzata z webových stránek Eurostatu. Regionální třídění není k dispozici.

Význam indikátoru

Indikátor udávající počet hodin strávených na kurzech měří celkový rozsah podnikového vzdělávání. Účast na podnikovém vzdělávání může totiž zahrnovat širokou škálu kurzů od hodinového školení bezpečnosti práce po rozsáhlé dlouhodobé vzdělávací kurzy. Je proto důležité sledovat nejen procento zaměstnanců, které se vzdělává, ale i rozsah tohoto vzdělávání.

Metodika výpočtu

Počet hodin strávených v podnikovém vzdělávání za období sledovaného referenčního roku je vydělen počtem celkově odpracovaných hodin (za všechny podniky), měří tedy rozsah podnikového vzdělávání v dané zemi či regionu a také určitý aspekt ochoty zaměstnavatelů investovat dlouhodobě do rozvoje lidských zdrojů.