I.1.2 Podíl dospělé populace se středním nebo vyšším vzděláním - Mezinárodní srovnání

   Celá populace         » Starší populace


Podíl osob s ukončeným středním nebo vyšším vzděláním na populaci ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 64,3 65,2 67,3 69b 69,6 70,2 71,2 71,8 72,5 73,2 74 74,9 75,7b 76,2 76,7 77,3
EU-15 60,6 61,5 64 65,7b 66,2 66,9 67,9 68,6 69,4 70,1 71 72 73,1b 73,6 74,1 74,7
Belgie 60,3 61,4 63,6 66,1b 66,9 68 69,6b 70,6 70,5 71,3 71,6 72,8 73,6b 74,7 75,1 76,8b
Bulharsko 71,5 71b 71,6 72,5b 75,5b 77,4 77,5 77,9 79,4 80b 81 81,8 81,1b 81,9 82,3 82,8
Česká republika 87,8 88,4b 89 89,9b 90,3 90,5 90,9 91,4 91,9 92,3b 92,4 92,8 93,2b 93,2 93,4 93,8
Dánsko 80,3 80,3b 81,2 80,9b 81,5 72b 71,9 72,8 73,3 74,3 74,8 74,8 75,3b 78,8 77,4b 77,6
Estonsko 87,1 87,7 88,7 89b 88,5 89,1 88,4 88,8 89,2 89 90 90,6 91,2b 91,1 89,1 88,8
Finsko 74,7 75,5 77,6 78,8b 79,6 80,5 81,1 82 83 83,7 84,8 85,9 86,5b 87,7 88,1 88,3
Francie 64,1 65,1b 65,7 66,7b 67,3 68,4 69,6 70,2 70,8 71,6 72,5 75b 77,2b 77,3 77,9 78,2
Chorvatsko 69,6 69,8 71,4 72,8b 74,1 75,7 76,7 77,5 77,3b 78,1 80,2 81 82,7b 83 82,7 83,8
Irsko 58,5 60,5 61,9 63b 64,2 65,1b 67 68,7b 70,2 71,5 72,9 74,6 76,1b 77,1 77,3 79,1b
Island 58,7 59,3b 59,4 60,3b 46,3 63,6 63,6 65,5 66,3 70,4 70,5 72 72,9b 74,9 78,1 77,3
Itálie 44,3 46,9 49b 50,4b 51,3 52,2 53,3 54,2 55,1 56 57,2 58,2 59,3b 59,9 60,1 60,9
Kypr 65,1 64,7 64,4 66,6b 69,5 72,1 73,1 72,3b 74 75,2 77,4 78,6 77,6b 78,1 79,6 81,1
Litva 84,8b 86,1 86,7 87,5b 87,8 88,5 90,4 91,2 91,9 92,9 93,3 93,4 93,3b 93,5 94,6 94,8
Lotyšsko 82,1b 82,2 83,4 84,4b 84,1 84,4 85,8 86,8 88,6 87,9 89,1 89,3 89,4b 90 90,6 90,3
Lucembursko 60,6 59,1b 63,2 65,8b 65,5 65,7b 67,9 75,5b 74,5 76,1 77,3 79,3 80,7b 72,4 69,1 62,1
Maďarsko 71,2 74 75,1 76,4b 78 79 79,6 80,5 81,2 81,5 82 82,5 83,1b 83,2 83,4 84
Makedonie : : : : 57,6 60,5 59,2 61,2 62,5 63,7 64,9 65,6 65,7b 66,4 68,4 69,6
Malta 18,4 20,4 23,2 25,2b 26,5 26,6 27,8 30,7 33 35,6b 38,1 40,5 42,2b 43,5 45,2 47,3
Německo 79,6 79,6 80,1 83,1b 83,2 84,4 85,1 85,3 85,7 86,5b 86,5 86,5 86,8b 86,6 86,3 86,3
Nizozemsko 67,2 68,7 70 71,1b 71,6 72,4 72,7 72,8 71,9b 71,7 72,6 74,3b 74,9b 75,4 75,8 77
Norsko 84,8 86,5b 87,3 88,2b 78,5b 78,7 79,7 80,2 80,5 80,9 81,5 81,8 82,5b 82,7 82,3 82,2
Polsko 80,8 82,1b 83,4b 84,8b 85,8 86,3 87,1 88 88,5b 88,9 89,6 90,1 90,5b 90,8 91,3 92,1
Portugalsko 20,9b 22,1 25,1b 26,3b 27,5 27,3 28,1 29,7 31,7 34,6b 37,3 39,8 43,3b 45,1 46,9 48
Rakousko 78,3 78,6 79,6b 80,4b 80,1b 79,9 80,9 81,6 82,4 82,4 82,9 83 83,9b 84,7 84,5 85
Rumunsko 71,1 70,3b 71,2 73,1b 74,2 75 75,3 74,7 73,9b 74,5 75,4 75,7 72,8b 75 76,7 77,9
Řecko 54 56 58,9b 60,2b 59,2 60,1 61,3 61,5b 62,7 64,6 65,8 67,2 68,4b 70,4 71,8 72,9
Slovensko 85,8 86,6 86,6 87,9b 88,8 89,2 89,9 90,9 91 91,3b 91,7 91,9 91b 91,4 91,9 91,4
Slovinsko 75,3 78,5 79,3 80,3b 81,6 81,8 82 83,3 83,3 84,5 85 85,4 85,7b 86,8 87,4 87,9
Spojené království 57,4 58,2 67,6b 68,5b 69,7b 70,2b 72,9b 73,9b 75,4b 75,4b 77 77,4 78,1b 78,5 79,4 80
Španělsko 42,2 43,3 45,4 48,8b 49,7 50,6 51,1 51,6 52,9 54 54,7 55,5 56,6b 57,4 58,3 59,1
Švédsko 80,8 81,5 82,4 83b 78,5b 79 79,6 80,3 80,9 81,3 82,2 83 83,5b 83,9 84,8 85
Švýcarsko 82,2 81,8 82,5 82,9b 85,2 85,9 86,7 86,8 85,4 85,2 86,1 86,9 87,7b 87,9 88,2 87,5
Turecko : : : : 26,1 26,6 27,4 28,2 28,4 29,2 30,9 31,9 32,6b 34,2 35,6 36,4

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (p) - prozatimní data