I.1.2 Podíl dospělé populace se středním nebo vyšším vzděláním - Mezinárodní srovnání

   Celá populace         » Starší populace


Podíl osob s ukončeným středním nebo vyšším vzděláním na populaci ve věku 25-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU-28 71,2 71,8 72,5 73,2 74,1 74,9 75,7 76,3 76,8 77,3 77,9
EU-15 67,9 68,5 69,3 70,1 71,0 72,0 73,0 73,6 74,1 74,7 75,3
Belgie 69,6 70,6 70,5 71,3 71,6 72,8 73,6 74,7 75,1 76,8b 78,2
Bulharsko 77,5 77,9 79,1b 80,0b 81,0 81,8 81,1 81,9 82,3 82,8 82,6
Černá Hora : : : 82,5 83,6 84,6 85,5 85,9 85,5 86,0 86,8
Česká republika 90,9 91,4 91,9 92,3b 92,4 92,8 93,2 93,2 93,4 93,8 93,8
Dánsko 71,9 72,8 73,3 74,3 74,8 74,8 77,5 78,8 77,4b 77,6b 78,7
Estonsko 88,4 88,8 89,2 89,0 90,0 90,6 88,2 88,7 89,1 88,8 89,2
Finsko 81,1 82,0 83,0 83,7 84,8 85,9 86,5 87,7 88,1 88,3 89,2
Francie 69,5 70,1 70,7 71,5 72,4 74,9 76,5b 77,3 77,9 78,2 79,1
Chorvatsko 76,7 77,5 77,3 78,1 80,2 81,0 82,7 83,1 82,7 83,8 85,1
Irsko 67,5 69,1 70,4 71,8 73,2 75,0 77,4 78,2 78,5 79,7b 80,8
Island 63,6 65,5 66,3 70,4 70,5 72,0 73,5 74,9 78,1 77,3 77,9
Itálie 53,3 54,2 55,1 56,0 57,2 58,2 59,3 59,9 60,1 60,9 61,7
Kypr 73,1 72,3b 74,0 75,2 77,4 78,6 77,6 77,9 79,6 81,2 82,3
Litva 90,4 91,2 91,9 92,9 93,3 93,4 93,3 93,5 94,6 94,8 94,8
Lotyšsko 85,8 86,8 88,6 87,9 89,1 89,3 89,4 90,0 90,6 90,3 90,6
Lucembursko 67,9 75,5b 74,5 76,1 77,3 79,3 80,7 72,4b 69,1 62,1 74,7
Maďarsko 79,6 80,5 81,2 81,5 82,0 82,5 83,1 83,2 83,4 84,0 84,9
Makedonie 59,2 61,2 62,5 63,7 64,9 65,6 65,7 66,4 68,4 69,6 70,2
Malta 27,8 30,7 33,0 35,6 38,1 41,2 44,0 46,0 48,4 51,1 53,3
Německo 85,1 85,3 86,0b 86,5 86,5 86,5 86,8 86,6 86,3 86,3 86,4
Nizozemsko 71,2 71,4 72,0 71,8 72,7 74,3 74,9 75,4 75,8 77,0 77,7
Norsko 79,7 80,2 80,5 80,9 81,5 81,8 82,5 82,7 82,3 82,2 83,0
Polsko 87,1 88,0 88,5b 88,9 89,6 90,1 90,5 90,8 91,3 92,1 92,4
Portugalsko 28,1 29,7 31,7 34,6b 37,3 39,8 43,3 45,1 46,9 48,0 49,8
Rakousko 80,9 81,6 82,4 82,4 82,9 83,0 83,9 84,7 84,5 85,0 85,3
Rumunsko 75,3 74,7 73,9b 74,5 75,4 75,7 72,8 75,0 76,7 77,9 78,5
Řecko 61,3 61,5b 62,7 64,6 65,8 67,2 68,4 70,4 71,8 72,9 73,6
Slovensko 89,9 90,9 91,0 91,3b 91,7 91,9 91,0 91,4 91,9 91,4 91,7
Slovinsko 82,0 83,3 83,3 84,5 85,0 85,4 85,7 86,8 87,4 87,9 88,1
Spojené království 72,9b 73,9 75,4 75,4 77,0 77,4 78,1 78,5 79,3 80,0 80,2
Srbsko : : 74,4 74,6 75,8 76,3 78,8b 79,7 79,8 80,0 80,9
Španělsko 51,1 51,6 52,9 54,0 54,7 55,5 56,6 57,4 58,3 59,1 60,1
Švédsko 79,6 80,3 80,9 81,3 82,2 83,0 83,5 83,9 84,8 85,0 85,3
Švýcarsko 86,7 86,8 84,6b 84,4 85,4 86,2 86,9 87,0 87,1 87,5 88,1
Turecko 27,4 28,2 28,4 29,2 30,9 31,9 32,6b 34,2 35,6 36,4 37,4

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (p) - prozatimní data