I.1.2 Podíl dospělé populace se středním nebo vyšším vzděláním - Mezinárodní srovnání

   » Celá populace          Starší populace


Podíl osob s ukončeným středním nebo vyšším vzděláním na populaci ve věku 55-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU-27 47,7 49,3 52,1 54,6b 55,7 56,9 59,2 60,3 61,5 62,8 64,3 65,7 66,8b 67,8 68,7 69,7
EU-15 45,6 46,9 49,7 51,9b 52,5 53,5 55,8 56,7 57,8 59,1 60,6 62,1 63,4b 64,4 65,2 66,2
Belgie 40,6 41,7 44,6 48,1b 49,8 50,3 52,1b 53,7 54,5 55,5 56,3 57,9 58,7b 60,7 61,0 64,2b
Bulharsko 53,9 53b 55,2 57,6b 62b 64,9 66,8 68,5 70,5 72,8b 74,8 76,4 75,7b 78,2 79,7 80,7
Česká republika 79,8 80,7b 82,2 83,2b 83,9 84,9 85,1 85,9 86,3 86,6b 87,0 87,1 87,5b 87,7 89,6 90,4
Dánsko 72,4 73b 76,9 75,2b 76,1 65b 65,7 68,0 67,7 68,8 69,2 69,0 70b 71,6 72,1b 72,6
Estonsko 76,6 74,3 78,7 80,5b 80,3 82,2 82,7 83,1 84,8 86,8 88,4 90,2 92,2b 91,8 88,3 88,9
Finsko 52,8 55,6 58,6 60,8b 63,0 65,1 65,9 67,5 69,6 71,3 74,0 75,5 77,2b 80,2 81,7 82,9
Francie 46,4 47,4b 48,8 51,4b 51,7 53,1 54,8 54,7 55,7 57,6 59,0 61,5b 64,1b 64,5 65,0 66,5
Chorvatsko 49,2 53,3 53,2 58,1b 60,0 63,1 64,0 64,9 66,1b 66,9 69,5 70,7 69,8b 71,2 71,5 73,0
Irsko 35,9 37,3 38,9 39,7b 40,2 41,8b 44,2 46,5b 49,2 51,5 54,3 57,3 57,4b 60,5 61,1 63,2b
Island 48,1 43b 45,4 46,5b 37,0 51,8 55,5 56,6 54,8 62,8 60,7 64,2 67,1b 68,0 70,9 70,2
Itálie 23,5 26,4 28,1b 30,1b 31,9 33,7 35,1 36,6 38,1 40,3 42,4 44,2 46,1b 47,2 48,4 49,8
Kypr 37,6 37,0 39,3 40,6b 42,9 47,0 49,4 48,8b 52,3 52,3 56,4 59,1 58,5b 60,3 63,9 65,7
Litva 60,1b 66,0 68,2 71,5b 75,1 77,8 81,1 84,3 86,6 89,7 91,1 92,9 93,7b 94,5 95,7 96,4
Lotyšsko 64,6b 67,2 69,9 73,5b 72,7 74,9 78,4 81,1 84,9 85,3 87,4 88,2 89,7b 91,3 91,9 92,4
Lucembursko 49,4 48,1b 50,4 55,2b 54,6 53,2b 57,1 68,8b 65,7 69,5 67,7 72,2 71,9b 64,7 59,7 50,6
Maďarsko 47,5 52,8 56,3 60,9b 65,0 68,0 70,4 72,4 74,3 75,0 74,8 76,1 77,2b 77,7 78,1 79,5
Makedonie : : : : 43,3 47,0 47,9 51,0 52,7 54,6 54,9 55,6 57,8b 57,0 57,4 58,4
Malta : 11,1u 13,5u 13,1b 14,3 12,0 12,9 14,6 16,9 18,3b 20,6 22,8 24,7b 25,7 27,2 26,1
Německo 71,3 72,2 73,4 78,5b 79,1 80,7 82,0 82,5 83,0 84,4b 84,6 85,0 85,7b 85,8 85,7 85,9
Nizozemsko 54,0 57,7 58,2 58,6b 59,7 60,9 61,9 62,3 59,9b 60,0 61,0 63,8b 64,2b 64,1 65,0 66,0
Norsko 70,7 74,9b 76,2 77,7b 75,3b 76,0 77,5 78,4 79,0 80,8 81,4 81,3 80,5b 81,0 79,7 79,1
Polsko 58,8 62,4b 66,2b 69,4b 72,3 74,1 76,0 77,5 79,2b 80,0 81,2 82,9 84,2b 85,1 85,9 87,1
Portugalsko 7,9b 9,2 11,5b 12,7b 12,3 13,2 13,4 14,0 15,7 18,3b 19,5 21,1 22,9b 24,4 26,0 26,6
Rakousko 66,9 67,6 69,7b 70,1b 70,8b 70,1 70,3 71,4 72,8 72,3 73,5 73,5 75,2b 76,7 78,6 79,5
Rumunsko 38,3 40,9b 43,4 48,3b 52,0 54,3 55,9 57,2 58,9b 60,5 62,5 63,9 61,3b 65,2 69,4 72,5
Řecko 28,8 30,3 32,3b 33,4b 34,4 36,7 39,1 39,3b 41,6 44,7 46,5 48,4 49,8b 51,7 54,0 55,8
Slovensko 68,2 70,4 72,4 76,8b 79,4 79,7 80,9 82,7 83,3 84,1b 85,7 85,6 84,5b 85,6 86,7 88,4
Slovinsko 65,4 66,9 67,8 69,3b 71,0 71,1 71,5 73,8 72,2 72,9 74,4 74,4 74,6b 76,9 78,6 78,7
Spojené království 41,5 42,5 53,9b 54,7b 55,4b 55,9b 64,8b 66,7b 67,7b 67,9b 70,5 71,0 71,5b 72,3 72,9 73,3
Španělsko 18,4 19,2 21,0 25,5b 26,8 27,9 28,7 29,9 31,9 33,6 35,1 37,4 38,6b 40,9 42,7 44,4
Švédsko 66,4 68,5 69,9 71,6b 65,3b 66,3 67,6 68,5 69,4 70,5 72,1 73,4 74,3b 75,3 77,0 78,5
Švýcarsko 74,3 74,6 75,7 76,4b 79,1 81,1 82,7 82,4 80,3 80,3 81,6 82,8 84b 84,2 84,7 83,4
Turecko : : : : 12,6 13,3 14,5 15,1 14,7 15,4 16,5 16,7 17b 18,4 18,9 19,6

Pozn.: (b) - časová řada je narušena, (p) - prozatimní data, (u) - nízká spolehlivost