I.2.1 Mzdová diferenciace podle vzdělání - Mezinárodní srovnání

(1 - sloupec ISCED 0-2 VS. 3-4) Medián výdělků lidí se základním vzděláním (ISCED 0-2) je vydělen mediánem výdělků osob se středním vzděláním (ISCED 3-4) a vynásoben stem. (2 - sloupec ISCED 5-6 VS. 3-4) Medián výdělků osob s vysokým vzděláním (ISCED 5-6) je vydělen rovněž mediánem výdělků osob se středním vzděláním (ISCED 3-4) - (indikátor - viz metodika). Pro zbývající země EU nejsou údaje k dispozici. Sběr dat z roku 2014 je prozatím posledním výzkumem v této řadě.

Stáhnout tabulku | Metodika

ISCED 0-2 VS. 3-4 ISCED 5-6 VS. 3-4
ZEMĚ/ROK 2010 2014 2010 2014
EU-27 85 87 149 138
EU-17 75 75 141 120
Belgie 93 93 154 127
Bulharsko 89 80 180 156
Česká republika 75 74 155 133
Dánsko 90 79 122 119
Estonsko 83 89 157 113
Finsko 98 100 133 121
Francie 90 92 140 126
Chorvatsko 81 77 173 146
Irsko 91 94 139 138
Island 83 88 117 113
Itálie 78 84 153 99
Kypr 106 84 202 152
Litva 96 89 189 145
Lotyšsko 89 91 180 158
Lucembursko 80 78 159 141
Maďarsko 78 80 172 171
Makedonie 81 83 167 160
Malta 79 82 141 131
Německo 65 67 165 134
Nizozemsko 77 89 144 125
Norsko 84 84 121 118
Polsko 83 85 205 150
Portugalsko 77 76 222 179
Rakousko 75 70 147 124
Rumunsko 77 81 193 204
Řecko : 93 : 139
Slovensko 71 68 152 121
Slovinsko 78 80 187 150
Spojené království 94 95 157 134
Španělsko 86 87 148 123
Švédsko 96 93 111 121
Švýcarsko 78 80 154 142
Turecko 85 83 205 192