I.4.1 Míra ekonomické aktivity - Mezinárodní srovnání

   Celá populace         » Starší populace


Míra ekonomické aktivity populace ve věku 15-64 let (%)

Stáhnout tabulku | Metodika

Země/rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EU-28 70,8 71,0 71,1 71,7 72,0 72,3 72,5 72,9 73,3 73,7
EU-15 72,3 72,3 72,5 73,0 73,2 73,3 73,5 73,8 74,1 74,4
Belgie 66,9 67,7 66,7b 66,9 67,5 67,7 67,6 67,6 68,0b 68,6
Bulharsko 67,2 66,7b 65,9b 67,1 68,4 69,0 69,3 68,7 71,3 71,5
Černá Hora : : 57,2 58,8 58,6 61,6 62,6 63,4 63,5 64,7
Česká republika 70,1 70,2 70,5b 71,6 72,9 73,5 74,0 75,0 75,9 76,6
Dánsko 80,2 79,4 79,3 78,6 78,1 78,1 78,5 80,0b 78,8b 79,4
Estonsko 74,0 73,9 74,7 74,8 75,1 75,2 76,7 77,5 78,8 79,1
Finsko 75,0 74,5 74,9 75,2 75,2 75,4 75,8 75,9 76,7 77,9
Francie 70,3 70,3 70,1 70,7 71,1 71,0b 71,3 71,4 71,5 71,9
Chorvatsko 65,6 65,1 64,1 63,9 63,7 66,1 66,9 65,6 66,4 66,3
Irsko 73,0 71,6 71,2 71,1 71,8 71,8 72,1 72,7 72,7b 72,9
Island 84,6 84,7 84,5 84,9 85,8 87,4 88,4 89,3 88,7 87,5
Itálie 62,3 62,0 62,1 63,5 63,4 63,9 64,0 64,9 65,4 65,6
Kypr 73,0b 73,6 73,5 73,5 73,6 74,3 73,9 73,4 73,9 75,0
Litva 69,6 70,2 71,4 71,8 72,4 73,7 74,1 75,5 75,9 77,3
Lotyšsko 73,5 73,0 72,8 74,4 74,0 74,6 75,7 76,3 77,0 77,7
Lucembursko 68,7b 68,2 67,9 69,4 69,9 70,8 70,9b 70,0 70,2 71,1
Maďarsko 61,2 61,9 62,4 63,7 64,7 67,0 68,6 70,1 71,2 71,9
Makedonie 64,0 64,2 64,2 63,9 64,9 65,3 64,9 64,5 65,3 65,4
Malta 59,4 60,4 61,8 63,9 66,3 67,8 68,8 70,6 72,2 74,2
Německo 76,3 76,7b 77,3b 77,2 77,6 77,7 77,6 77,9 78,2 78,6
Nizozemsko 78,1 77,9 78,1 79,0 79,4 79,0 79,6 79,7 79,7 80,3
Norsko 78,9 78,1 77,8 78,2 78,2 78,0 78,2 78,0 77,3 77,9
Polsko 64,7 65,3b 65,7 66,5 67,0 67,9 68,1 68,8 69,6 70,1
Portugalsko 73,4 73,7 73,6b 73,4 73,0 73,2 73,4 73,7 74,7 75,1
Rakousko 74,3 74,4 74,6 75,1 75,5 75,4 75,5 76,2 76,4 76,8
Rumunsko 63,1 64,9b 64,1 64,8 64,9 65,7 66,1 65,6 67,3 67,8
Řecko 67,4b 67,8 67,3 67,5 67,5 67,4 67,8 68,2 68,3 68,2
Slovensko 68,4 68,7 68,7b 69,4 69,9 70,3 70,9 71,9 72,1 72,4
Slovinsko 71,8 71,5 70,3 70,4 70,5 70,9 71,8 71,6 74,2 75,0
Spojené království 75,7 75,4 75,5 76,1 76,4 76,7 76,9 77,3 77,6 77,9
Srbsko : 59,1 59,5 60,2 61,7 63,4b 63,7 65,6 66,7 67,8
Španělsko 73,1 73,5 73,9 74,3 74,3 74,2 74,3 74,2 73,9 73,7
Švédsko 78,9 79,1 79,9 80,3 81,1 81,5 81,7 82,1 82,5 82,9
Švýcarsko 82,5 81,3b 82,0 82,3 82,4 82,9 83,3 83,9 84,0 84,2
Turecko 50,8 51,9 53,2 53,3 54,4 55,1b 56,0 56,9 57,9 58,5

Pozn.: (b) - časová řada je narušena